Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Prístup k informáciám o chybách

Ak sa počas vašej relácie niečo nevydarí, môžete zaznamenať informácie o chybe a poskytnúť ich svojmu administrátorovi.

Informácie o úlohe

Informácie, ktoré sa zobrazujú v konzolách podpory, pomáhajú vývojárom preskúmať problém. Informácie o chybách môžete zobraziť niekoľkými spôsobmi: