Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Funkcie na zjednodušenie ovládania

Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú užívateľom s telesným postihnutím, ako je napríklad obmedzená hybnosť alebo poruchy zraku, úspešne používať produkty informačných technológií.

Klient podporujúci funkcie na zjednodušenie ovládania pre webového klienta je klient v ultra zjednodušenom režime na osobnom počítači s prehliadačom Mozilla Firefox 3.0 alebo novším.

Ultra zjednodušený režim podporuje tieto funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré poskytuje prehliadač Mozilla Firefox:

V úplnom režime webového klienta môžete v aplikáciách Pošta, Kalendár, Kontakty a Preferencie používať funkcie na zjednodušenie ovládania. Môžete nastaviť preferenciu, ktorá vám umožní obmedziť funkcie úplného režimu na funkcie, v ktorých môžete využiť funkcie na zjednodušenie ovládania. Túto preferenciu môžete nastaviť kliknutím na Preferences > Basic a výberom možnosti Enable accessibility mode.

Verzie dokumentácie k produktu so zjednodušeným ovládaním sú k dispozícii na stránkach wiki k produktom Notes a Domino.

Poznámka: Bližšie informácie o záväzku spoločnosti IBM® voči zjednodušovaniu ovládania nájdete na stránke IBM Human Ability and Accessibility Center.