Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Archivovanie pošty

Dokumenty môžete archivovať s cieľom zmenšiť veľkosť svojho poštového súboru.

Archivovanie uvoľňuje priestor a zlepšuje výkonnosť vašej poštovej databázy. Táto možnosť je užitočná hlavne v prípade veľkých poštových súborov. Archivovať môžete správy, stránky zápisníka a dokumenty úloh. Váš archív zrkadlí váš poštový súbor a obsahuje všetky rovnaké zobrazenia a priečinky. Väčšinu záložiek máte dostupnú vo vašom archíve, okrem uvítacej stránky a kontaktov. Spôsob a čas archivácie definujte pomocou sady pravidiel nazvanej kritériá archivácie.
Poznámka: Váš administrátor mohol nastaviť politiku, ktorá riadi vaše voľby archivácie.

Vami vytvorené archívy si môžete zobraziť pomocou klienta IBM® Notes. Ak archivujete na serveri, kliknutím na jednu z podpoložiek archívu v aplikácii iNotes alebo Notes otvoríte archívnu databázu vytvorenú týmto kritériom na serveri, kde je uložená archívna databáza. Ak budete vykonávať archiváciu lokálne, archivácia bude "lokálna" podľa pracovnej plochy, nie podľa vášho poštového konta. To znamená, že archívy vytvorené cez klienta Notes možno vidieť v aplikácii Notes aj iNotes, ale pristúpiť k nim je možné len v klientovi, z ktorého boli vytvorené.

Archiváciu môžete vykonávať na svojom domovskom serveri alebo lokálne na svojej pracovnej stanici. Pri rozhodovaní o mieste archivácie zvážte aj nasledujúce veci:

Archivácia na serveri:
Lokálna archivácia:
Vy stanovíte, ktoré dokumenty sa budú archivovať jedným alebo dvomi spôsobmi -- buď výberom jednotlivých dokumentov alebo sa budú archivovať automaticky podľa veku dokumentu. Uvážte nasledujúce skutočnosti:
Dokument môžete archivovať dvomi spôsobmi: