Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Zamedzenie dokumentov s osirotenými odpoveďami pri archivovaní

Niektoré z aplikácií, pre ktoré vytvárate archívy, majú hierarchické zobrazenia. Odpovede, ktoré neboli archivované zmiznú z každého hierarchického zobrazenia (sú osirotené), stále však existujú a zaberajú priestor vo vašom poštovom súbore. Napríklad zobrazenie Mail Threads je hierarchickým zobrazením, čo znamená že existujú rodičovské dokumenty (pôvodná správa) a dcérske dokumenty (odpovede).

Informácie o úlohe

Ak chcete zamedziť dokumentom s osirotenými odpoveďami, pri nastavovaní preferencií Archive vyberte voľbu Do not delete documents that have responses.