Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenie preferencií archivácie

Ak chcete vytvoriť archív, musíte nastaviť preferencie Archive.

Informácie o úlohe

Prejdite do Preferences > Archive.

Procedúra

Nastavte ľubovoľné preferencie archivácie, uvedené v tejto tabuľke:
Preferencia Popis
Where do you want to archive? Vyberte miesto, na ktorom chcete vytvoriť archívny súbor.

Ak vyberiete On my computer, môžete zašifrovať svoj poštový súbor, čo vám zaručuje že budete jedinou osobou, ktorá môže otvoriť váš poštový archív.

How do you want to specify which documents to archive? Aby sa mohla archivácia uskutočniť, musíte vybrať jednu z nasledujúcich volieb:

Manually select documents to archive -- ak archivujete do svojho počítača, túto voľbu budete mať vybratú (len v prehliadači Microsoft Internet Explorer alebo Mozilla Firefox v systéme Microsoft Windows).

Archive all documents not modified or updated -- zadajte ako dlho sa majú uchovávať statické dokumenty, kým budú archivované.
Poznámka: Ak archivujete na serveri, môžete vybrať obidve možnosti.
Pokyny k archivácii Vyberte, či sa predvolene budú dokumenty ukladať do archívneho súboru archive\a_username.nsf alebo budú len odstránené. Ak sa ich rozhodnete odstrániť, všetky dokumenty, ktoré sú vybraté manuálne, alebo ktoré vyhovujú časovému rámcu archívu, ktorý ste zadali, budú odstránené. Dokumenty odstránené týmto spôsobom nie je možné obnoviť.

Tiež si môžete vybrať, že neodstránite dokumenty s odpoveďami, ak boli odpovede upravené počas vami zadaného času. Označte túto voľbu, aby ste mali istotu, že nebude odstránená rodičovská správa, pričom osirotené odpovede zostanú vo vašom poštovom súbore.

Do you want to keep a log of your archiving activity? Označte túto voľbu, ak chcete vytvoriť protokol archivačnej činnosti. Predvolený archívny protokolový súbor je archive\l_username.nsf.
Poznámka: Ak vytvoríte protokolový súbor, na jeho otvorenie musíte použiť klienta IBM® iNotes.