Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Pripojenie a zdieľanie prepojení na súbory

Ak vaša organizácia používa produkt IBM® Connections, prepojenia na súbory môžete spravovať a zdieľať bez opustenia vašej schránky prijatých správ.

Skôr ako začnete

Ak ešte nie ste prihlásení vo svojom konte v systéme Connections, zobrazí sa výzva na prihlásenie.

Procedúra

Vykonajte tieto úlohy pre zdieľanie súborov podľa postupu uvedeného v tabuľke.
Tabuľka 1. Úlohy pripájania a zdieľania prepojení na súbory
Úloha Popis
E-mailové prílohy uložte do svojho súborového archívu, aby sa dali ľahko obnoviť a aby ste zmenšili veľkosť svojho poštového súboru.
  1. Vo svojej schránke prijatých správ so skrytým panelom náhľadu vyberte v otvorenej správe jednu alebo viaceré prílohy.
  2. Kliknite na ikonu ikona Uložiť medzi moje súbory.
  3. Ak chcete prílohy vo svojej pošte nahradiť prepojenia mi na prenesené súbory, kliknite na voľbu Yes v okne Save to My Files.
Odoslanie prepojení na súbory, uložené v Connections, namiesto zahrnutia príloh do vášho e-mailu.
  1. V schránke prijatých správ kliknite na položku New, aby ste mohli začať písať správu.
  2. Kliknite na miesto, na ktoré chcete do správy vložiť prepojenia.
  3. Kliknite na šípku vedľa ikony ikona a šípka Vložiť prepojenie a v zozname vyberte možnosť Insert Links from Files.
  4. Kliknite na kategóriu súborov, z ktorých chcete vyberať.
  5. Vyberte začiarkavacie políčka pre súbory, do ktorých chcete pridať prepojenia a kliknite na tlačidlo OK.
  6. Kliknite na tlačidlo Send.
  7. V okne Share Linked Files si môžete prezrieť príjemcov správy, pri ktorých automaticky prebehne pokus o zdieľanie súborov a ešte pred odoslaním prepojení sa dozviete či je zdieľanie niektorých súborov alebo zdieľanie s niektorými príjemcami vôbec možné.
Poznámka: Ak nevidíte okno Share Linked Files a chcete ho resetovať ako preferenciu, v baneri iNotes kliknite na roletovú šípku vedľa vášho mena, kliknite na Preferences a následne kliknite na IBM Connections.