Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Oprava kalendára, ktorý zobrazuje duplicitné položky

Funkciu opráv máte k dispozícii, ak váš kalendár zobrazuje duplicitnú položku pre každú inštanciu opakovanej schôdzky, to znamená, že sa zobrazujú dve identické schôdzky naplánované na rovnaký čas.

Informácie o úlohe

Dochádza k tomu len zriedkavo alebo vôbec, duplicity sa však môžu chybne zobrazovať, ak máte rôzne kópie svojho kalendára uložené na viacerých serveroch. Pri oprave svojho kalendára dodržiavajte nasledujúci postup.
Poznámka: Funkcia opravy kalendára nie je k dispozícii v ultra zjednodušenom režime.

Procedúra

  1. Dvakrát kliknite na jednu z duplicitných položiek.
  2. Keď budete vyzvaný, potvrďte že chcete opraviť svoj kalendár.