Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Filtrovanie položiek v zobrazení kalendára

Ak sa chcete zbaviť chaosu v kalendári, vyberte typy položiek, ktoré sa budú v kalendári zobrazovať.

Informácie o úlohe

V okne kalendára kliknite na Show a zobrazí sa roletová ponuka s týmito voľbami.
Tabuľka 1. Možnosti filtrovania kalendára
Filter Akcia
Filter by Chair Zadajte meno osoby a zobrazia sa len schôdzky, ktoré bude daná osoba viesť.
Filter by Type Vyberte, ktorý typ položky kalendára sa má zobraziť.
Filter by Status Vyberte túto voľbu a zobrazia sa pozvánky na schôdzku podľa ich stavu: Akceptovaná, Predbežne akceptovaná alebo Koncept.
Filter by Private Vyberte túto voľbu a zobrazia sa len položky, ktoré nemôžu vidieť ostatní užívatelia, ktorí majú prístup do vášho kalendára.
View all Vyberte túto voľbu a zobrazia sa všetky položky vo vašom kalendári.
Calendar Summary Kliknite na túto voľbu a zobrazí sa zhrnutie vašich položiek, nie mriežka kalendára.
Calendar Footer Kliknite na túto voľbu a zobrazia sa informácie ISO na konci vášho kalendára. Nastavte preferenciu zobrazovania kalendára, aby ste stanovili typ päty.
Poznámka: Zobraziť môžete aj zhrnutie položiek kalendára určitého dňa. Kliknite na Show, a potom kliknite na Sidebar. Ak chcete väčšie zobrazenie, potiahnite panel Day-At-A-Glance.