Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vykonávanie zmien v schôdzkach

Po naplánovaní schôdzok a poslaní pozvaní v nich možno budete musieť vykonať zmeny.

Informácie o úlohe

Nasledovná tabuľka zobrazuje ako môžete znovu naplánovať alebo zrušiť schôdzky, zmeniť pozvaných na schôdzky a akceptovať alebo odmietnuť počítadlo schôdzky.

Procedúra

V závislosti od úlohy schôdzky, ktorú musíte vykonať, dodržiavajte uvedený postup.
Tabuľka 1. Zmeny, ktoré môžete vykonať v schôdzkach
Úloha Kroky
Ako predseda schôdzky môžete zmeniť termín schôdzky, zrušiť schôdzku alebo schôdzku potvrdiť. Všetci pozvaní dostanú upozornenie s aktualizovanými informáciami o schôdzke.
  1. Dvakrát kliknite na položku schôdzky vo svojom kalendári.
  2. Kliknite na Owner Actions, a potom kliknite na Reschedule, Cancel alebo Confirm.
  3. Ak ste klikli na Reschedule, zadajte nový dátum, čas alebo trvanie.
  4. (Voliteľné) Zadajte komentáre, ktoré budú pridané do upozornenia s aktualizovanými informáciami o schôdzke pre účastníkov schôdzky.
  5. Kliknite na tlačidlo OK
  6. Ak sa schôdzka opakuje, vyberte inštancie schôdzky, pre ktoré budú použité, a potom kliknite na tlačidlo OK.
Keď príjemca navrhne zmenu vo vami poslanej pozvánke na schôdzku, dostanete upozornenie. Otvorte upozornenie o navrhovanej zmene a postupujte nasledovne:
  • Ak chcete navrhovanú zmenu akceptovať a poslať všetkým pozvaným upozornenie o zmene termínu schôdzky, kliknite na Accept Counter.
  • Ak chcete navrhovanú zmenu odmietnuť and poslať odosielateľovi upozornenie s informáciou, že jeho návrh odmietate, kliknite na Decline Counter.
Ako predseda schôdzky môžete pozvaných na schôdzku pridávať a odstraňovať ich priamo z položky vašej schôdzky. Ak pridáte ľudí do existujúcej schôdzky, dostanú nové pozvanie. Ak odstránite ľudí z existujúcej schôdzky, dostanú upozornenie s informáciou, že sa nemusia schôdzky zúčastniť. Dvakrát kliknite na položku schôdzky vo vašom kalendári a vykonajte jednu alebo obidve nasledujúce veci:
  • Kliknite na Add Invitees a pridajte mená jednej alebo viacerých osôb do polí Required, Optional a FYI. Ak chcete vyhľadať meno osoby, ktoré sa má do poľa pridať, kliknite na názov poľa.
  • Kliknite na Remove Invitees, vyberte mená jedného alebo viacerých pozvaných a kliknite na Remove.
Kliknite na Save and Send Invitations. Ak budete vyzvaný, kliknite na Yes alebo No, aby ste mohli zadať, či ďalšie osoby pozvané na schôdzku budú upozornené na aktualizovaný zoznam pozvaných.