Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenie preferencií kalendára

Svoj kalendár si prispôsobíte nastavením informácií o svojich pracovných hodinách, pozvánkach na schôdzky a časovom pásme. Nastavte si ľubovoľné predvolené nastavenia kalendára pre nové položky, ako je napríklad typ položky, trvanie opakovania výročia a trvanie stretnutia a schôdzky. Aby sa mohli v nových položkách prejaviť výbery časových pásem, najprv musíte svoje preferencie časového pásma nastaviť na tejto istej stránke.

Informácie o úlohe

Prispôsobte nastavenia kalendára pomocou preferencií.

Procedúra

Preferencie kalendára nastavte podľa pokynov v tejto tabuľke.
Tabuľka 1. Preferencie kalendára
Úloha Postup
Prispôsobte si spôsob ošetrenia pozvánok na schôdzku. Kliknite na Preferences > Calendar a vyberte ľubovoľné z nasledujúcich:
  • Preferencia Display new (unprocessed) notices je štandardne zapnutá. To znamená, že pozvánky na schôdzku sa zobrazia v kalendári (všetky zobrazenia) skôr ako na ne odpoviete. Ak chcete v pozvánke vykonať akciu, otvorte ju z kalendára. Ak chcete túto preferenciu vypnúť, kliknite na Display a zrušte začiarknutie Display new (unprocessed) notices.
  • Ak chcete automaticky použiť všetky zmeny upozornení na aktualizáciu položiek schôdzok pre vami akceptované pozvánky, kliknite na Display a vyberte Automatically process meeting updates and apply changes to meetings.
  • Ak chcete nastaviť automatické spracovanie pozvánok na schôdzku, kliknite na Autoprocess.
Preferencie kalendárneho plánovania použite na nastavenie vašich normálnych pracovných hodín, čím ostatným dáte najavo, kedy ste vo všeobecnosti k dispozícii pre schôdzky. Kliknite na Preferences > Calendar > Scheduling. V časti Availability, vyberte dni, kedy zvyčajne pracujete a hodiny, kedy obvykle počas týchto dní pracujete.
Poznámka: Ak nemôžete zrušiť výber žiadneho dňa od pondelka do piatka alebo nemôžete vybrať sobotu alebo nedeľu, potom váš administrátor vynútil päť dňový pracovný týždeň od pondelka do piatka, pričom sobotu a nedeľu označil ako dni víkendu a pracovného voľna.
Svoje pozvánky na schôdzky nastavte tak, že keď nejakú vytvoríte, automaticky sa zaplní vaším číslom konferenčného hovoru a číselným kódom, preferovanými miestnosťami a informáciami o ďalších prostriedkoch pre schôdzky. Kliknite na Preferences > Calendar > Meeting a zadajte informácie o konferenčnom hovore, preferovaných lokalitách, preferovaných miestnostiach a preferovaných prostriedkoch.
Kalendár štandardne zobrazuje stretnutia a schôdzky vo vašom aktuálnom časovom pásme. Môžete nastaviť preferenciu kalendára, aby sa vo všetkých zobrazeniach vášho kalendára zobrazovalo iné časové pásmo ako je vaše lokálne časové pásmo. Vo svojom kalendári si môžete zobraziť aj druhé časové pásmo. Ak napríklad pacujete v Bostone, štát Massachusetts (Východné časové pásmo), ale pravidelne sa stretávate s ľuďmi v Španielsku (časové pásmo Západnej / Strednej Európy), vo svojom kalendári si môžete zobraziť obidve časové pásma. Kliknite naPreferences > Calendar > Time Zone Settings.
Poznámka: Ďalšie časové pásma sa objavujú len v zobrazeniach One Day, Two Days, One Work Week a One Week.
Pri všetkých schôdzkach, ktorým predsedáte, nastavte či budú alebo nebudú ostatní pozvaní na schôdzku automaticky upozornení na aktualizované zoznamy pozvaných. Kliknite na Preferences > Calendar > Display a vyberte alebo zrušte výber voľby When I add or remove meeting invitees, update the other participants.
Aktualizácie stretnutí, ktoré sú vo vašom kalendári, sú štandardne spracovávané automaticky a zmeny sa použijú vo vašom kalendári. Kliknite na Preferences > Calendar > Display a zrušte voľbu Automatically process meeting updates and apply changes to meetings.
Vo vašom kalendári sa štandardne zobrazia nové pozvania kalendára. Kliknite na Preferences > Calendar > Display a zrušte voľbu Display new (unprocessed) notices.