Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Odpovede na pozvánky na schôdzku

Keď vám bude doručená pozvánka na schôdzku, zobrazí sa vo vašej schránke prijatých správ a zobrazení Meeting Notices vo vašom kalendári.

Informácie o úlohe

Pozvánka na schôdzku môže ale nemusí od vás vyžadovať odpoveď (ako napríklad akceptovať alebo odmietnuť). Pozvánka na schôdzku, ktorá nevyžaduje odpoveď, čiže vysielaná pozvánka, vám namiesto toho dáva možnosť pridať schôdzku do svojho kalendára. Keď odpoviete na pozvánku na schôdzku, už sa viac nebude zobrazovať vo vašej schránke prijatých správ (pokiaľ ste nezmenili predvolenú preferenciu pre zobrazovanie kalendára) alebo v zobrazení Meeting Notices vášho kalendára. Podľa vašej odpovede bude položka pre schôdzku pridaná do vášho kalendára.

Poznámka: Preferencia Display new (unprocessed) notices je štandardne povolená. To znamená, že pozvánky na schôdzky sa zobrazia vo vašom kalendári (všetky zobrazenia) skôr ako na ne budete reagovať. Ak chcete vykonať akciu v pozvánke, otvorte ju z kalendára.

Podokno náhľadu môžete otvoriť aj zo schránky prijatých správ a akciu vykonať v pozvaní v kalendári z podokna náhľadu bez toho, aby ste museli otvoriť pozvánku na schôdzku.

Poznámka: Pozvánky spracovávajte v poradí, v ktorom vám boli doručené, pretože ich spracovanie mimo poradie môže viesť k chýbajúcim alebo nesprávnym informáciám.
Tabuľka 1. Voľby odpovedania na pozvánky na schôdzky
Kliknite Výsledok
Accept Akceptujete pozvánku a príslušný čas sa vo vašom rozvrhu voľného času označí ako vyhradený na prácu.
Decline Odmietnete pozvánku.
Respond > Tentatively Accept Akceptujete pozvánku, ale príslušný čas zostane vo vašom rozvrhu voľného času ako voľný, ak si chcete ponechať možnosť zúčastniť sa aj na iných schôdzkach, alebo ak si nie ste istý či sa môžete schôdzky zúčastniť.
Respond > Propose New Time
Poznámka: Táto voľba sa zobrazí, ak je odpoveď určená pre schôdzku, ktorá sa neopakuje.
Predsedovi schôdzky navrhnete nový dátum a/alebo čas a potom zadáte nový čas.

Ak ide o opakovanú schôdzku, najprv musíte prijať pozvanie. Potom otvorte schôdzku a navrhnite nový čas pre termín schôdzky.

Respond > Delegate Pozvanie pošlete ďalej niekomu inému.
Respond > response with Comments Akceptujete, odmietnete alebo predbežne akceptujete pozvanie a pošlete predsedovi schôdzky komentáre k schôdzke alebo k vašej odpovedi.
Add to Calendar Pridáte schôdzku do kalendára a príslušný čas sa vo vašom rozvrhu voľného času označíte ako vyhradený na prácu.
Poznámka: Táto voľba je k dispozícii len pre pozvánky na vysielané schôdzky.