Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Rezervovanie miestností a prostriedkov pre schôdzku

Pri plánovaní schôdzky si môžete rezervovať konferenčné miestnosti a prostriedky (ako napríklad dataprojektory), ak sú zahrnuté v adresári, ktorý používa vaša organizácia. Ak nemáte prístup k miestnostiam a prostriedkom, kontaktujte administrátora.

Procedúra

 1. V položke novej schôdzky kliknite na Rooms alebo na Resources (za poľom Location).
 2. V prípade potreby zadajte vyhľadávanie času, v ktorom má byť miestnosť alebo prostriedok k dispozícii.
 3. Vyberte adresár, ktorý sa má použiť a vyberte lokalitu.
 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  1. Pre miestnosť zadajte odhadovaný počet účastníkov.
  2. Pre prostriedok vyberte kategóriu prostriedkov.
 5. Voliteľný: Vyberte Show preferred rooms only alebo Show preferred resources only, aby ste si vyhľadali len miestnosti alebo prostriedky, ktoré ste zadali vo svojich preferenciách pre schôdzky v kalendári.
 6. Kliknite na Search.
 7. Vo výsledkoch vyhľadávania si vyberte dostupnú miestnosť alebo prostriedok.