Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Zobrazenie všetkých oznámení o schôdzke

Okrem zobrazovanie schôdzok v kalendári v dňoch a časoch ich plánovaného konania, môžete zobraziť všetky oznámenia o schôdzke ako zoznam alebo v súhrnnej forme. Položky svojho kalendára môžete zobraziť aj v bočnej lište prehľadu dňa.

Procedúra