Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytvorenie skupinových poštových zoznamov

Ak chcete posielať správy skupine ľudí, môžete vytvoriť poštový zoznam. Potom správu (alebo pozvánku na schôdzku alebo vykonanie úlohy) adresujte tak, že do poľa pre adresu zadáte názov skupiny.

Procedúra

  1. Kliknite na ikonu ikona Kontakty
  2. Kliknite na šípku vedľa New > Group.
  3. (Voliteľné) Vyberte Mark Private, aby ľudia, ktorí spravujú vaše kontakty nemohli vidieť túto položku.
  4. Zadajte názov skupiny.
  5. (Voliteľné) Zadajte popis danej skupiny.
  6. Kliknite na Members, aby sa pridali mená z vášho zoznamu kontaktov alebo zo serverového adresára.
  7. Kliknite na Save & Close alebo kliknite na Save, ak chcete uložiť položku kontaktov, ale má zostať otvorená pre ďalšie zmeny.

Tip: Hneď po vytvorení skupinového poštového zoznamu ho môžete používať na odosielanie správ alebo pozvánok len niektorým členom skupiny.

  1. Keď pridáte názov skupiny do poľa pre adresu, stlačte kláves F9, aby sa rozvinul názov skupinového zoznamu a zobrazili sa všetci jeho členovia. Potom odstráňte jedno alebo viaceré mená a následne pošlite pozvánku alebo správu.