Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Importovanie kontaktov z aplikácie Microsoft Outlook

Kontakty z aplikácie Microsoft Outlook môžete importovať tak, že najskôr exportujete kontakty z aplikácie Outlook ako súbor CSV. Súbor CSV je jednoduchý textový súbor ASCII, ktorý obsahuje v jednom riadku jeden záznam a má príponu súboru .csv, ako napríklad kontakty.csv.

Skôr ako začnete

Poznámka: Importovať môžete len osobné kontakty. Nemôžete importovať osobné skupiny.

Procedúra

  1. Kliknite na ikonu ikona Kontakty.
  2. Kliknite na tlačidlo More > Import Contacts.
  3. V dialógovom okne Import Contacts postupujte podľa pokynov na exportovanie kontaktov do súboru CSV.
  4. Kliknite na Browse, vyberte súbor CSV, do ktorého ste exportovali kontakty a kliknite na tlačidlo OK.
  5. Pre položku File language sa predvolene použije jazyk, ktorý je aktuálne vybratý vo vašom prehliadači. Ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu, vyberte iný jazyk.
  6. Pre položku Character set hodnota Default predstavuje znakovú sadu, ktorá je vhodná pre jazyk súboru. Môžete si vybrať inú znakovú sadu.

Výsledky

Kontakty zo súboru CSV sa naimportujú do vašich kontaktov a následne sa zobrazí stav importovania. Duplicitné mená nebudú importované dvakrát. Duplicitné mená sú mená, ktoré majú v existujúcom kontakte rovnakú e-mailovú adresu aj meno.

Pri importovaní súborov CSV, ktoré obsahujú veľký počet kontaktov, sa vám môže zobraziť chybová správa Failed to import contacts. Ak sa to stane, mali by ste skontrolovať naimportované kontaktné informácie. Vo väčšine prípadov budú všetky kontakty úspešne importované.

Pri importovaní z iného zdroja sa niektoré polia alebo informácie v poliach nemusia mapovať presne do polí vo vašich kontaktoch webového klienta. Nezmapované informácie sa predvolene ukladajú do poľa Comments nového záznamu kontaktu.