Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Spravovanie kontaktov

Do svojich kontaktov ukladáte informácie o osobách a skupinách.

Informácie o úlohe

Každý kontakt môže obsahovať presne toľko informácií, koľko si zvolíte. Formulár kontaktov je navrhnutý, aby ste si ho prispôsobili pre svoje použitie. Ak chcete otvoriť svoje kontakty, kliknite na ikonu ikona Kontakty v baneri klienta. V tomto zobrazení môžete upraviť a odstrániť záznamy kontaktov a utriediť svoje kontakty abecedne podľa mena, spoločnosti alebo e-mailovej adresy kliknutím na niektoré zobrazenie v navigátore.

Procedúra

Spravujte svoje kontakty vykonaním niektorej z úloh v tejto tabuľke.
Tabuľka 1. Úlohy správy kontaktov
Úloha Popis
Vytvoriť novú položku Kliknite na New, aby ste vytvorili novú položku kontaktov. Zadajte informácie do ľubovoľného z nasledujúcich polí:
  • Default E-mail - zadajte jednu alebo viaceré adresy. Keď vyberiete meno osoby zo svojich kontaktov, pošta sa odošle na jej adresu.
  • Karta General - poskytuje priestor pre rozmanité informácie.
  • Karta Certificates - Pri vytváraní novej položky kontaktov nemôžete zadávať informácie o certifikátoch. Na tejto karte sa zobrazujú len informácie o certifikátoch. Táto karta sa zaplní, keď v otvorenej poštovej správe vyberiete More > Add Sender to Contacts.
Kliknite na Save & Close alebo kliknite na Save, aby sa položka kontaktov uložila, ale aby zostala otvorená pre ďalšie zmeny.
Poznámka: Ak zahrniete názov spoločnosti kontaktnej osoby, neskôr môžete svoje položky kontaktov utriediť podľa spoločnosti.
Pridať fotografiu k novému alebo existujúcemu kontaktu V zázname nového alebo existujúceho kontaktu kliknite na možnosť Insert Photo a odošlite fotografiu zo svojho počítača. Formát súboru fotografie musí byť JPG, GIF alebo PNG. Po otvorení záznamu kontaktu sa fotografia zobrazí na karte Summary.
Poznámka: Táto funkcia nie je podporovaná v prehliadači Microsoft Internet Explorer 8.
Prispôsobiť formulár kontaktov Kliknite na šípku vedľa ľubovoľného poľa a zmeňte názov poľa.
Pridať odosielateľa e-mailu do kontaktov Rýchlym a jednoduchým spôsobom vytvorenia kontaktu je pridanie odosielateľa správy do vašich kontaktov. E-mailová adresa a certifikát, ktorý sa používa na podpisovanie správy, sú automaticky zahrnuté pri vytvorení položky kontaktov. Vyberte správu, ktorá vám bola doručená a kliknite na More > Add Sender to Contacts.
Poznámka: Ak sa vo vašich kontaktoch už nachádza zadaná hodnota pre odosielateľa, táto bude aktualizovaná o nové informácie.
Pridanie informácií o certifikáte do záznamu kontaktu Vo svojich kontaktoch potrebujete internetový certifikát osoby alebo jej priradený IBM® Notes certifikovaný verejný kľúč, aby ste jej mohli poslať šifrovanú poštu. Môžete to urobiť tromi spôsobmi:
  • Použite úlohu Pridať odosielateľa do kontaktov (pozrite si predchádzajú úlohu).
  • Meno skopírujte zo serverového adresára do vašich kontaktov. Urobte to v dialógovom okne Select Addresses. Kliknite na pole adresy v novom dokumente (môže ním byť napríklad správa). Vyberte meno a kliknite na Copy. Ak sa záznam vo vašich kontaktoch už nachádza, nevykoná sa žiadna akcia.
Synchronizácia kontaktov s kontaktmi v aplikácii Notes - Ak používate aplikáciu Notes, môžete nastaviť preferenciu užívateľa v aplikácii Notes, aby sa záznamy kontaktov uložené vo vašom lokálnom súbore kontaktov aplikácie Notes (zvyčajne names.nsf) ukladali aj do vášho poštového súboru na serveri. Nastavením tejto preferencie môžete zabezpečiť, že vaše záznamy kontaktov Notes sa budú synchronizovať so záznamami kontaktov vo webovom klientovi. Kontakty synchronizujete z klienta Notes. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia vašich kontaktov s iNotes alebo s mobilným zariadením v pomoci Notes.