Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Prispôsobenie vášho klienta

Webového klienta môžete prispôsobiť rozličnými spôsobmi.

Tabuľka 1. Úlohy prispôsobenia webového klienta
Úloha Popis
Poštové správy, ktoré vytvoríte, sa automaticky uložia, takže neprídete o svoje koncepty a zmeny, ktoré ste v nich vykonali, v prípade, že ich zabudnete uložiť alebo ak sa niečo stane s vašou pracovnou stanicou (napríklad havária alebo výpadok prúdu). Túto funkciu môžete zakázať kliknutím na Preferences > Basics > Auto-save.
Povoliť funkciu dokončovania, ktorá dokončuje e-mailové adresy v pošte a v pozvánkach na schôdzku. Kliknite na Preferences > Basics > Type-ahead, ak chcete funkciu povoliť alebo zakázať. Tiež môžete odstrániť všetky položky zoznamu uloženého do pamäte cache.
Usporiadajte položky kalendára, kontaktov alebo úloh označením jednotlivých položiek konkrétnou kategóriou. Ak sa váš poštový súbor synchronizuje s poštovým súborom IBM® Notes, položky môžete usporiadať podľa kategórie.
  1. Otvorte nový alebo existujúci kalendár, kontakt alebo položku úloh.
  2. Vyberte kategóriu alebo typ novej kategórie v poli Categories.
Poznámka: Kliknite na More > Preferences, aby ste mohli upraviť svoj zoznam kategórií v časti Personal categories v paneli Basics.
Dočasne zmeniť slovník pre kontrolu pravopisu na jedno použitie alebo zmeniť predvolený slovník, ktorý sa použije pre celú vašu prácu.
Poznámka: Slovníky pre kontrolu pravopisu nemôžete meniť, keď pracujete offline. Pri práci offline je váš slovník pre kontrolu pravopisu nastavený podľa predvoleného jazyka, ktorý bol vybratý na serveri.
  • Ak chcete dočasne zmeniť slovník kontroly pravopisu: Kliknite na ikonu ikona Slovník kontroly pravopisu v lište nástrojov pred hlavnou oblasťou na zadávanie textu v dokumente, ktorý upravujete, a vyberte príslušný slovník.
  • Ak chcete zmeniť slovník, ktorý neustále používate: Kliknite na Preferences > Basics, a potom vyberte nový Spell Check Default Dictionary.
Použiť stránky zápisníka na ukladanie súkromných dokumentov, ktoré nechcete zdieľať s ostatnými, ako sú napríklad záznamy žurnálu, poznámky k schôdzke, alebo ako miesto pre ukladanie konceptov dokumentov. Ak chcete otvoriť zápisník, kliknite na ikonu ikona Zápisník v baneri klienta a pomocou ponúk vytvorte, upravte alebo odstráňte stránky zápisníka.
Poznámka: Svoj zápisník môžete synchronizovať so zápisníkom v aplikácii Notes. V aplikácii Notes kliknite na Actions > IBM iNotes > Synchronize Notebook
Okrem toho si môžete svoju domovskú stránku prispôsobiť tak, aby zobrazovala akúkoľvek kombináciu nasledujúcich položiek: vaša poštová schránka, denný plán, vaše posledné úlohy, obľúbenú webovú stránku alebo rýchle odkazy.
Poznámka: Administrátor vám už mohol nastaviť voľby domovskej stránky. Ak si svoju domovskú stránku nedokážete prispôsobiť, kontaktujte svojho administrátora.
  1. Na domovskej stránke kliknite na Edit Layout.
  2. Vyberte štruktúru stránky.
  3. Vyberte obsah panelu pre každé okno, pri všetkých rozloženiach, ktoré nie sú štandardným pohľadom.