Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Otvorenie pošty a kalendára inej osoby

Môžete spravovať poštu, kalendár alebo položky úloh pre iného užívateľa. V závislosti od rozsahu prístupu k jeho poštovému súboru budete môcť čítať správy alebo položky kalendára a tieto upravovať, vytvárať alebo odstraňovať. Možno budete môcť poslať poštu v mene iného užívateľa. Poštu inej osoby nemôžete spravovať v zjednodušenom režime.

Informácie o úlohe

Aj keď máte prístup k poštovému súboru iného užívateľa, nemôžete si prečítať jeho prijatú zašifrovanú poštu a nemôžete v jeho mene odoslať podpísanú alebo zašifrovanú poštu.

Procedúra

Ak chcete otvoriť poštu inej osoby, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Tabuľka 1. Metódy pre otvorenie pošty inej osoby
Úloha Akcia
Otvoriť poštu inej osoby pomocou zástupcu
  1. Pomocou Preferences > Delegation > Shortcuts vytvorte zástupcu.
  2. Otvorte svoju schránku prijatých správ.
  3. Rozviňte Other Mail a kliknite na meno osoby, ktorej poštový súbor chcete otvoriť.
Otvoriť poštu inej osoby bez existencie zástupcu
  1. Otvorte svoju schránku prijatých správ.
  2. Rozviňte Other Mail, a potom kliknite na Open Mail for.
  3. Zadajte meno osoby, ktorej poštu chcete otvoriť alebo kliknite na šípku, aby ste mohli meno vybrať z adresára.
Otvoriť poštu inej osoby pomocou adresy URL
  1. Do poľa adresy vášho prehliadača napíšte adresu URL pošty IBM® iNotes osoby, ktorej spravujete poštu.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, zadajte svoje vlastné meno užívateľa a internetové heslo.