Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Určenie osôb, ktoré budú môcť vidieť informácie o mojom rozvrhu

Môžete stanoviť do akej miery sa budú informácie o vašom rozvrhu zobrazovať, keď bude niekto iný kontrolovať voľný čas vo vašom rozvrhu.

Informácie o úlohe

Predvolene môžu všetci užívatelia vidieť už naplánované časové bloky. Vedzte, že prístup k podrobnostiam kalendára bude k dispozícii len vtedy, ak váš administrátor túto funkciu povolil.

Procedúra

  1. Kliknite na Preferences > Delegation > Schedule.
  2. Vyberte osoby, ktoré budú môcť vidieť informácie o vašom rozvrhu (kedy sa venujete práci alebo ste k dispozícii).
  3. Vyberte informácie o rozvrhu, ktoré budú môcť osoby, označené v kroku 2, vidieť.
  4. (Voliteľné) Ak ostatným umožníte, aby si zobrazili podrobné informácie o vašich položkách kalendára, môžete stanoviť, či uvidia alebo neuvidia predmet položky kalendára. Ak nechcete, aby sa predmet zobrazoval, označte voľbu Do not include the subject of a Calendar entry when detailed information is made available.
  5. Kliknite na Save & Close.