Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Získanie pomoci

Kliknutím na ikonu ikona Pomoc - v baneri klienta alebo v dialógovom okne - môžete zobraziť pomoc k produktu v bočnej lište.

Informácie o úlohe

Môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich úloh:

Úloha Kroky
Otvoriť pomoc na novej karte Kliknite na ponuku Pomoc na bočnej lište, a potom vyberte Otvoriť na novej karte.
Otvoriť obsah Kliknite na .
Vytlačiť jednu tému pomoci V téme kliknite pravým tlačidlom myši a potom:
  • Kliknite na možnosť Tlačiť (iba Microsoft Internet Explorer).
  • Kliknite na možnosť Tento rámec Vytlačiť rámec (Firefox).

Ak chcete zobraziť informácie o klientovi, kliknite na názov produktu v baneri.