Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Klávesové skratky

Tieto tabuľky uvádzajú klávesové skratky, ktoré možno použiť v plnom režime v podporovaných verziách prehliadačov Microsoft® Internet Explorer, Mozilla Firefox a Safari. V závislosti od verzie prehliadača a v prípade prehliadača Firefox aj od používanej platformy sa môže správanie klávesových skratiek odlišovať. Vo vami používanom prehliadači sa môžu vyskytnúť iné výnimky ako sú tu uvedené.

Zobrazenia zoznamu

Kláves Funkcia Výnimky
Šípka nahor Rolovať na nasledujúci riadok pred prvým viditeľným riadkom. Mozilla Firefox v systéme Linux® – keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Šípka nadol Rolovať na nasledujúci riadok po prvom viditeľnom riadku. Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Page up Rolovať v zozname na najvyšší riadok v zobrazení (rovnaké ako Home). Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Page down Rolovať v zozname na posledný riadok v zobrazení (rovnaký účinok ako kláves End). Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Home Rolovať v zozname na prvý riadok v zobrazení. Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
End Rolovať v zozname na posledný riadok v zobrazení. Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Insert Vytvoriť nový dokument pre zobrazenie. Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Delete Odstrániť vybraté dokumenty zo zobrazenia. Mozilla Firefox v systéme Linux -- keď sa pri zoznamoch naraz zobrazuje jedna stránka, kurzor musíte umiestniť do zoznamu aktuálneho zobrazenia.
Enter Čítať alebo upraviť vybraté dokumenty v zobrazení. Mozilla Firefox v systéme Linux -- V zobrazeniach kalendára stlačenie klávesu Enter funguje len v zobrazení Summarize, kde otvára položky kalendára. Neotvára položky úloh.
Ľubovoľné písmeno

(A-Z)

Preskočiť na záznam, ktorý začína takýmto písmenom alebo písmenami. Najprv utrieďte poštu podľa "Who" potom preskočte na požadovaný záznam. Utrieďte kontakty podľa mena, spoločnosti alebo e-mailovej adresy, a potom zadajte písmeno, aby ste mohli preskočiť na takýto záznam. Žiadne.
F9
 • Internet Explorer 6 a 7, Mozilla Firefox v systéme Win 32 -- overenie platnosti mena pre polia vyžadujúce e-mailovú adresu
 • Internet Explorer 8, Mozilla Firefox v systéme Linux -- obnovenie zobrazenia
 • V niektorých verziách Safari alebo Mozilla Firefox v systéme Macintosh OS X -- obnovenie všetkých okien alebo kláves command+F9 pre obnovenie zobrazenia.
Žiadne.
F1 Otvoriť pomoc IBM® iNotes v prehliadači Internet Explorer, Mozilla Firefox na platforme Win32 a Macintosh OS X. Nie je k dispozícii pre Mozilla Firefox v systéme Linux a pre Safari v systéme Macintosh OS X.

Zobrazenia kalendára

Kláves Funkcia Výnimky
Enter Vytvorí novú položku kalendára s výnimkou zobrazení Year a Summary. V niektorých prehliadačoch otvorí zvýraznené položky.
F5 Obnoviť okno prehliadača. Nie je k dispozícii v systéme Macintosh OS X.
F9 Obnoviť zobrazenia kalendára.

V niektorých verziách Safari alebo Mozilla Firefox v systéme Macintosh OS X -- obnovenie všetkých okien alebo kláves command+F9 pre obnovenie zobrazenia.

Žiadne.
F1 Otvoriť pomoc iNotes v prehliadači Internet Explorer, Mozilla Firefox na platforme Win32 a Macintosh OS X. Nie je k dispozícii pre Mozilla Firefox v systéme Linux a pre Safari v systéme Macintosh OS X.
Šípka nahor Presunúť zameranie na:
 • Predchádzajúci časový úsek v zobrazeniach dní a v zobrazeniach jedného týždňa.
 • Predchádzajúci týždeň v zobrazení dvoch týždňov a v zobrazení mesiaca.
 • Predchádzajúcu položku kalendára v súhrnnom zobrazení.
Nie je k dispozícii v zobrazení roka.
Šípka nadol Presunúť zameranie na:
 • Nasledujúci časový úsek v zobrazeniach dní a v zobrazeniach jedného týždňa.
 • Nasledujúci týždeň v zobrazení dvoch týždňov a v zobrazení mesiaca.
 • Nasledujúcu položku kalendára v súhrnom zobrazení.
Nie je k dispozícii v zobrazení roka.
Šípka vpravo Presunúť zameranie na nasledujúci deň. Nie je k dispozícii v zobrazení roka.

V súhrnných zobrazeniach rozvinie kalendár jedného dňa.

Šípka vľavo Presunúť zameranie na predchádzajúci deň. Nie je k dispozícii v zobrazení roka.

V súhrnných zobrazeniach zvinie kalendár jedného dňa.

Page up V závislosti od vybratého zobrazenia prepne na predchádzajúce zobrazenie. Napríklad predchádzajúci týždeň, predchádzajúci mesiac. Nie je k dispozícii v zobrazení roka.
Page down V závislosti od vybratého zobrazenia prepne na nasledujúce zobrazenie. Napríklad nasledujúci týždeň, nasledujúci mesiac. Nie je k dispozícii v zobrazení roka.
Home Presunúť zameranie na prvý časový úsek len v zobrazeniach dňa a 1 týždňa. Skôr ako stlačíte kláves Home umiestnite zameranie do časového úseku.
End Presunúť zameranie na posledný časový úsek len v zobrazeniach dňa a 1 týždňa. Skôr ako stlačíte kláves Home umiestnite zameranie do časového úseku.
Delete Odstrániť vybratú položku. Nie je k dispozícii v zobrazení roka.

Úlohy

Kláves Funkcia Výnimky
Enter Otvorí vybratú položku úloh. Nie je k dispozícii v Safari 3.1 v systéme Macintosh OS X.
F1 Otvoriť pomoc iNotes v prehliadači Internet Explorer, Mozilla Firefox na platforme Win32 a Macintosh OS X. Nie je k dispozícii pre Mozilla Firefox v systéme Linux a pre Safari v systéme Macintosh OS X.

Výnimky systému Macintosh OS X

Tieto výnimky sú špecifické pre prehliadače používané v systéme Macintosh OS X:
 • Kláves Insert (nenachádza sa na klávesnici)
 • Klávesy F1, F5 a F9
 • Kláves Home
 • Kláves End
 • Kláves tabulátora
 • Kláves Enter je v systéme Macintosh klávesom Return