Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Pridanie miesta IBM Quickr

Ak váš administrátor povolil integráciu s programom IBM® Quickr, môžete nastaviť preferencie Quickr, ktorými zadáte miesta a určíte spôsob spracovania príloh. Ak chcete použiť miesto Quickr v programe IBM iNotes, pridajte ho pomocou týchto preferencií.

Informácie o úlohe

Poznámka: Ak používate Quickr a nastavili ste preferencie konektora, nie sú podporované.
Tabuľka 1. Preferencie konfigurácie miesta IBM Quickr
Preferencia Kroky
IBM Quickr Places
  1. Kliknite na Preferences >IBM Quickr > Add Places .
  2. Zadajte adresu URL pre svoj server Quickr alebo ho vyberte zo zoznamu serverov.
  3. (Voliteľné) Filtrujte názvy miest.
  4. Miesto vyberte zo zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. (Voliteľné) Ak chcete miesto odstrániť, vyberte miest a následne kliknite na Remove.
Posielanie e-mailov s prílohami Zadajte ako chcete spracovať prílohy.

Zadajte predvolené miesto alebo priečinok, do ktorého sa budú prílohy vždy ukladať.

Po nastavení miesta IBM Quickr môžete vkladať prepojenia Quickr do e-mailov kliknutím na ikonu ikona Vložiť prepojenia IBM Quickr.