Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Ako čierne listiny a biele listiny filtrujú poštu?

Ako pomoc pri filtrovaní nevyžiadaných e-mailov môžete server IBM® Domino nakonfigurovať tak, aby používal čierne listiny, v ktorých budú uvedení hostitelia alebo domény zodpovedné za odosielanie nevyžiadaných e-mailov. Okrem čiernych listín, server označuje e-maily aj značkami bielych listín.