Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Riadenie nevyžiadanej pošty

Svoju poštovú aplikáciu môžete nastaviť, aby filtrovala novú prijatú poštu a aby riadila nevyžiadanú poštu, ako sú napríklad hromadne posielané správy a správy o nevyžiadanej pošte. Môžete vytvoriť poštové pravidlá, ktoré sa automaticky použijú pre nové prijaté správy, ktoré budú spĺňať určité podmienky.

Tabuľka 1. Úlohy správy nevyžiadanej pošty
Úloha Kroky

Doručiť všetky budúce správy od odosielateľa vybratej správy do priečinka nevyžiadanej pošty.

  1. Kliknite na Inbox alebo All Documents v navigačnom paneli.
  2. Vyberte správu.
  3. Kliknite na More > Deliver Sender’s Mail to Junk.
  4. Kliknutím na OK potvrďte.

Doručiť všetky budúce správy od odosielateľa vybratej správy v priečinku nevyžiadanej pošty do schránky prijatých správ.

  1. Kliknite na možnosť Junk v navigačnom paneli.
  2. Vyberte správu.
  3. Kliknite na možnosť Remove Sender from Junk List.
  4. Kliknutím na OK potvrďte.

Nevyžiadaná pošta si na druhej strane vyžaduje filtrovanie s použitím kritérií, ako je napríklad predmet e-mailu a obsah správy, pretože odosielatelia nevyžiadanej pošty zvyčajne vo svojej pošte menia informácie o odosielateľovi, aby sa vyhli blokovaniu. Na filtrovanie týchto typov správ môžete použiť Quick Rule.

Poznámka: Poštové pravidlá môžete nastaviť buď v IBM® Notes alebo v IBM iNotes a tieto pravidlá môžete použiť na filtrovanie pošty pre obidve aplikácie. V obidvoch poštových systémoch môžete pravidlá tiež upraviť, vymazať a vypnúť.

Získavanie správ z nevyžiadanej pošty

Príležitostne dôjde omylom k odfiltrovaniu správ, ktoré si chcete prečítať alebo ponechať a ich zaradeniu medzi nevyžiadanú poštu. V priečinku Junk si môžete prezrieť správy s označením nevyžiadaná a získať tie, ktoré si chcete ponechať. Priečinok Junk poskytuje aj nástroje pre blokovanie a odblokovanie adries.

Poznámka: Správy v priečinku Junk nie sú automaticky odstraňované. Tieto správy musíte odstrániť manuálne.