Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytváranie tabuliek

Tabuľky môžete vytvárať v e-maile, položke kalendára, položke úloh alebo na stránke zápisníka pomocou lišty nástrojov formátovania.

Procedúra

 1. Kliknite na ikonu ikona Vložiť tabuľku v lište nástrojov formátovania.
 2. Pre šírku tabuľky vyberte jednu možnosť:
  • Specify size -- a zadajte číslo a vyberte percento alebo pixely.
  • Autosize to contents -- ak chcete stanoviť veľkosť tabuľky podľa obsahu.
 3. Pre šírku bunky vyberte jednu možnosť:
  • Fixed -- každá bunka zostane pevne stanovená a podľa toho sa budú slová zalamovať.
  • Autosize -- každá bunka bude mať veľkosť podľa obsahu.
 4. Ak chcete upraviť rozloženie tabuľky:
  1. Umiestnite svoj kurzor do tabuľky.
  2. Kliknite na ikonu ikona Vlastnosti tabuľky.
 5. Zmena rozmerov, ohraničenia alebo zarovnania tabuľky:
  1. Umiestnite kurzor do tabuľky.
  2. Kliknite na ikonu ikona Vlastnosti tabuľky.
  3. Kliknite na Table Properties.
 6. Zmena farby pozadia, rozmerov alebo ohraničenia buniek tabuľky:
  1. Umiestnite kurzor do tabuľky.
  2. Kliknite na ikonu ikona Vlastnosti tabuľky.
  3. Kliknite na možnosť Cell Properties.