Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytváranie poštových správ

Pred odoslaním poštovej správy máte možnosť zadať voľby doručenia, k správe pripojiť jeden alebo viacero súborov, správu uložiť ako koncept, aby ste ju neskôr mohli skontrolovať, vložiť prepojenia IBM® Quickr, atď.

Informácie o úlohe

Táto tabuľka zobrazuje možnosti, ktoré máte pri vytváraní poštovej správy.
Poznámka: Administrátori môžu nastaviť maximálnu veľkosť alebo kvótu pre poštové správy. Ak má váš poštový súbor kvótu a vy ju dosiahnete, nebudete môcť vytvoriť poštovú správu alebo položku kalendára.
Tabuľka 1. Úlohy vytvorenia správ
Úloha Akcia
Uložiť kópiu správy do zobrazenia Drafts, aby ste ju mohli odoslať neskôr. Kliknite na Save As Draft.
Zadať voľby doručenia. Kliknite na Delivery Options a vyberte ľubovoľnú voľbu doručenia.
Pripojiť súbor k správe. Kliknite na hlavičku Attachments, ktorá nasleduje za telom správy. Potom kliknite na ikonu ikona Vyberte súbory, ktoré chcete pripojiť, a potom vyhľadajte súbor, ktorý chcete pripojiť.
Zmeniť formát textu správy v tejto správe.
Poznámka: Pri tejto správe môžete vyradiť preferenciu pošty.
Kliknite na šípku vedľa Format, a potom vyberte Rich alebo Plain Text.
Uložiť zaplnené polia ako tlačovinu. Kliknite na More > Save As Stationery.
Vložiť podpis.
Poznámka: Aby ste mohli túto voľbu použiť, musíte v preferenciách Mail > Signature vytvoriť podpis.
Kliknite na More > Insert Signature.
Zvolenie nezobrazovania Bcc, Additional Mail Options, alebo Sender Information v poštovom formulári pri vytváraní správy. Ak si zvolíte, aby sa voľba nezobrazovala, voľba bude skrytá, kým si nezvolíte jej opätovné zobrazenie. Kliknite na šípku vedľa New, a potom kliknite na Message. V otvorenom formulári, kliknite na Display.
Pridať predponu do predmetu správy, ktorá označuje, že správa je dôverná. Pred poľom To správy kliknite na Mark Subject Confidential.
Pridať do správy obrázky GIF, JPG a PNG.
  1. Umiestnite kurzor na miesto v tele správy, na ktoré chcete vložiť obrázok.
  2. Kliknite na ikonu ikona Vložiť obrázok v lište nástrojov tesne pred telom správy.
  3. Kliknite na Browse, vyberte obrázok, ktorý chcete vložiť a kliknite na Insert
Vytvoriť prepojenie vo vašej správe na webovú stránku. Keď ten, kto správu číta klikne na prepojenie, prepojená webová stránka sa otvorí v osobitnom okne prehliadača.
  1. Umiestnite kurzor na miesto vo svojej správe, kde sa má prepojenie objaviť.
  2. Kliknite na ikonu ikona Vložiť prepojenie a potom vyplňte formulár.