Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie volieb doručenia pošty

Môžete vybrať jednu alebo viaceré voľby doručenia, ako napríklad či sa má potvrdiť doručenie správy pomocou oznámenia o doručení a či sa má správa označiť ako dôverná.

Procedúra

Pri vytvorení novej správy môžete nastaviť voľby doručenia kliknutím na položku Delivery Options. Potom nastavte jednu alebo viaceré z nasledujúcich volieb:
Tabuľka 1. Možnosti doručovania správ
Voľba Vysvetlenie
Delivery Report Vyberte ako sa má potvrdiť doručenie správy:
  • Only on failure -- poslať potvrdenie len ak správu nie je možné doručiť.
  • Confirm delivery -- poslať potvrdenie, bez ohľadu na to či bola alebo nebola vaša správa doručená. Môžete ju použiť pre "potvrdenie o doručení."
  • Trace entire path -- poslať potvrdenie z každého servera, cez ktorý je správa smerovaná a konečné potvrdenie oznamujúce, či bola správa doručená.
  • None -- neodosielať oznámenie o doručení.
Delivery Priority Vyberte jednu možnosť:
  • High -- Smerovať správu okamžite a ikonu High priority zobraziť vedľa správy v schránke prijatých správ každého príjemcu.
  • Normal -- Smerovať správu pri najbližšom odoslaní pošty poštovým serverom (predvolená hodnota).
  • Low -- So smerovaním správy počkať na mimošpičkové hodiny (zvyčajne medzi polnocou a 6:00).
Mark Subject Confidential Pridá predponu do predmetu správy, ktorá bude oznamovať, že správa je dôverná. Predpona znie *Confidential:.
Do not expand personal groups Zamedzuje príjemcom správy, aby videli členov osobnej skupiny, ktorá správu dostala. Pri doručení sa osobná skupina v doručenej správe nerozvinie.
Sign Digitálne podpísať správu.
Poznámka: Toto nastavenie vyradí vašu preferenciu volieb zabezpečenia pošty len pre túto správu.
Encrypt Zašifrovať správu.
Poznámka: Toto nastavenie vyradí vašu preferenciu volieb zabezpečenia pošty len pre túto správu.
Return Receipt Bude vám doručená správa, ktorá potvrdzuje, že príjemca správu otvoril.
Poznámka: Táto voľba bude fungovať len vtedy, ak príjemca svoju správu otvorí pomocou IBM® iNotes alebo IBM Notes.
Keep Private Zamedzí užívateľovi pošty Notes alebo iNotes túto správu poslať ďalej, odpovedať na ňu, kopírovať ju do nového dokumentu alebo ju vytlačiť.
Poznámka: Nezabráni však užívateľovi vo výbere textu a jeho skopírovaní ani v použití pomocného programu pre snímky obrazovky.
Poznámka: Ak voľby Sign a Encrypt nebudú k dispozícii, kontaktujte administrátora.