Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Otvorenie a čítanie pošty

Poštu môžete používať na elektronickú komunikáciu so spolupracovníkmi, priateľmi a rodinou. Keď nie ste pripojený k Internetu, môžete pracovať v režime offline a poštu vytvárať, odosielať, odpovedať na ňu a posielať ju ďalej; všetky odchádzajúce správy budú odoslané, keď znovu prejdete do režimu online.

Informácie o úlohe

Poštu môžete otvoriť kliknutím na ikonu ikona Pošta.

Ak si chcete poštu zobraziť alebo ju prečítať, postupujte nasledovne:
Tabuľka 1. Úlohy otvorenia a vytvárania správ
Úloha Popis
Otvoriť správu. Dvakrát kliknite na správu.
Zobraziť poštu v podokne náhľadu, aby ste si mohli správy prečítať bez otvárania. V úplnom režime môžete niektoré úlohy vykonávať aj v podokne náhľadu, ako napríklad akceptovať alebo odmietnuť pozvánku na schôdzku a zobrazovať si vlákna správ.

Z ľubovoľných pohľadov na poštu, okrem Rules, kliknite na Show a vyberte, či sa podokno náhľadu otvorí na konci alebo naboku.

Veľkosť podokna náhľadu zmeníte posúvaním kurzora nad hranou podokna. Keď sa váš kurzor zmení na dvojitú šípku, roztiahnite podokno na požadovanú veľkosť.

Poznámka: Tiež si môžete vybrať skrytie podokna náhľadu.
Triediť správy. Kliknite na záhlavie stĺpca pošty, podľa ktorého sa má utriediť. Ak chcete poradie obrátiť, znovu kliknite na záhlavie stĺpca.
Poznámka: Pri triedení sa zoznam správ otočí na vybratej správe; to znamená, že vybratá správa si zachová zameranie aj v novo utriedenom zozname.
Tip: Ak poštu triedite podľa predmetu, bežné predpony predmetu správy, ako napríklad "Re:" a "Fw:", sa budú ignorovať, čo zlepšuje výsledky triedenia tým, že predmety, ktoré by mali inak podobný predmet, budú ponechané pri sebe.
Vyhľadanie správy pomocou tipov rolovania.

Keď poštu utriedite, v záhlaviach stĺpcov sa budú zobrazovať tipy rolovania, ktoré označujú ako je zobrazenie utriedené.

Zobraziť len neprečítané správy. Kliknite na Show > Unread Only.
Zobraziť informácie o doručení v prijatej správe. V otvorenej správe kliknite na More > Delivery Information.
Označiť jednu alebo viaceré správy ako prečítané alebo neprečítané. Kliknite na šípku vedľa Mark As a vyberte, či sa majú vybraté správy alebo všetky správy označiť ako prečítané alebo neprečítané.
Poznámka: Kliknite na slová Mark As, ak chcete vybraté správy označiť ako prečítané.
Zobraziť informácie o správe protokolu MIME. Vyberte správu a kliknite na More > Show MIME Header > Show MIME Full.
Zobraziť správy zoskupené s odpoveďami na ne (poštové vlákna), aby ste si mohli naraz zobraziť celú konverzáciu.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v úplnom režime a musí ju povoliť váš administrátor.

V navigačnom paneli rozviňte Views >Mail Threads.

V otvorenej správe kliknite na ikonu ikona Vlákna správ.

V podokne náhľadu kliknite na Threads.

Upraviť správu, ktorú práve čítate. Kliknite na Edit icon.
Prepojenie IBM® Notes otvoriť v prehliadači alebo v Notes. Tiež si môžete otvoriť prepojenia v správach, na ktoré ste odpovedali, ktoré majú históriu alebo boli poslané ďalej.
Poznámka: Túto funkciu musí nakonfigurovať administrátor.

Ak chcete prepojenie otvoriť v Notes, kliknite na jednu z týchto ikon:

  • Document link - ikona Document link
  • View link - ikona View link
  • Application link - ikona Application link

Ak chcete prepojenie otvoriť v prehliadači, kliknite na jednu z týchto ikon:

  • Web document link - Web document link icon
  • Web view link - Web view link icon
  • Web application link - Web application link icon
Presun na ďalšiu alebo na predchádzajúcu správu bez návratu do zoznamu. Kliknite na šípku nahor alebo nadol na začiatku správy.
Označiť správu na sledovanie. Kliknite na šípku vedľa Follow Up.
Obsah správy skopírovať do novej správy, pozvánky na schôdzku alebo do položky úloh. Nová položka zdedí predmet od správy, ktorú čítate a obsah správy sa objaví v časti správy (alebo podrobnosti) novej položky. Pozvánky na schôdzku alebo správy dedia mená alebo skupiny uvedené v poliach to, cc, alebo bcc. V otvorenej správe kliknite na More > Copy Into New. Vyberte Message, Calendar Entry alebo To Do.
Obnoviť odstránenú správu. Keď odstránite správu, táto bude presunutá do priečinka Trash, v ktorom zostane po dobu, ktorá je nastavená v preferenciách Mail. Otvorte priečinok Trash. Vyberte správu, ktorú chcete obnoviť a kliknite na Restore.
Ak ste si do webového prehliadača nainštalovali čitateľa informačných kanálov, do svojej schránky prijatých správ si pridajte informačný kanál RSS, aby ste mohli nové správy prehľadávať ako zoznam informačných kanálov a nemuseli si otvárať svoju schránku prijatých správNotes. Ak váš administrátor povolil funkciu informačných kanálov RSS, v lište akcií sa zobrazí ikona ikona Informačný kanál RSS. Kliknite na ikonu a po vyzvaní pridajte odber do svojej pošty.