Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Posielanie požiadaviek na sledovanie

Poslanú správu môžete sledovať, aby ste si overili stav doručenia alebo celú cestu, po ktorej správa prešla.

Skôr ako začnete

Aby ste mohli správu sledovať, sledovanie správ musí byť povolené na všetkých serveroch, cez ktoré musí správa prejsť.

Procedúra

  1. Otvorte zobrazenie Mail > Sent a vyberte správu.
  2. Kliknite na More > Track Message a vyberte ľubovoľného príjemcu správy, ktorú chcete sledovať.
  3. Vyberte Delivery status only alebo Trace entire path.

Výsledky

Hneď po vytvorení požiadavky na sledovanie vám bude do zobrazenia Sent doručená stopovacia správa s predmetom Message Tracking. Táto správa obsahuje prepojenie na vašu požiadavku na sledovanie. Výsledok sledovania bude poslaný ako odpoveď na stopovaciu správu do vašej schránky prijatých správ.