Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenie poštovej správy "Mimo kancelárie"

Môžete nastaviť správu "Mimo kancelárie", aby ľudia, ktorí vám pošlú e-mail, keď ste mimo kancelárie, dostali automaticky odpoveď. Automatická odpoveď informuje ľudí, ktorí vám pošlú e-mail, že ste mimo kancelárie a kedy sa vrátite.

Procedúra

  1. Zo schránky prijatých správ kliknite na šípku vedľa More a následne kliknite na Out of Office.
  2. Zadajte dátum odchodu a návratu a následne vykonajte tieto úlohy. Keď dokončíte výbery, kliknite na Save & Close.
    • Kliknite na kartu Standard Notification, aby ste zmenili automatickú správu odpovede.
    • Kliknite na kartu Alternate Notification, aby ste určeným ľuďom alebo doménam odoslali inú správu.
    • Kliknite na kartu Exclusions, aby ste zrušili odpovede špecifickým ľuďom, skupiny, internetové adresy alebo správy obsahujúce určitý text.

Ako ďalej

V určený dátum návratu dostanete uvítaciu správu, v ktorej budú uvedení ľudia, ktorí dostali automatickú odpoveď počas vašej neprítomnosti. Uvítacie správy budete dostávať, kým nevypnete email "mimo kancelárie".