Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie príloh

K dokumentu môžete pripojiť jeden alebo viaceré prílohy a môžete si uložiť prílohy, ktoré vám boli doručené so správami.

Informácie o úlohe

Vykonajte ľubovoľné z nasledujúcich úloh:
Tabuľka 1. Úlohy pre používanie príloh
Úloha Popis
Pridať prílohu
  1. V dokumente kliknite na Attachments.
  2. Kliknite na ikonu Select files to attach.
  3. Počas prehľadávania vyberte jeden alebo viaceré súbory, ktoré sa majú pridať.
Uložiť prílohu lokálne alebo na miesto IBM® Quickr Vyberte súbor, a potom použite jednu z týchto možností:
  • Ak chcete súbor uložiť lokálne, kliknite na ikonuDownload file a zadajte, kde sa má súbor uložiť.
  • Ak chcete súbor uložiť na miesto IBM Quickr, kliknite na ikonu Save to a Lotus Quickr Place, v miestach IBM Quickr vyberte miesto alebo priečinok a kliknite na tlačidlo OK.
Uložiť prílohu na miesto IBM Quickr a nahradiť prílohu prepojením Postupujte podľa predchádzajúcich krokov a prílohu uložte na miesto Quickr, a skôr ako kliknete na OK vyberte Replace attachments as links.

Ako ďalej

Ak nemôžete pripojiť súbor k dokumentu, kontaktujte administrátora.