Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie opätovného vyvolania správ

Odoslanú správu si môžete opätovne vyvolať od príjemcov, ktorí používajú poštu IBM® iNotes alebo IBM Notes. Je to užitočné, keď chcete aktualizovať alebo opraviť informácie, ktoré ste odoslali v správe.

Informácie o úlohe

Opätovné vyvolanie správy bude fungovať len vtedy, ak používate šablónu poštovej aplikácie Mail8.ntf, vydanie 8 alebo novšie a ak vy aj príjemca správy máte poštové súbory na serveri IBM Domino 8 alebo novšom.
Poznámka: Ak dostanete správu o stave recall was not allowed, príjemca správy mohol zakázať preferenciu, ktorá umožňuje opätovné vyvolanie správy, alebo administrátor nepovolil túto funkciu pre súbory na vašom poštovom serveri. Pozrite si preferencie Mail, kde sa dozviete ako máte preferenciu Mail nastaviť, aby zamedzila ostatným opätovne si vyvolať správu, ktorá bola poslaná vám.

Procedúra

  1. V zobrazení Sent vyberte kliknutím správu.
  2. Kliknite na Recall Message.
  3. V dialógovom okne Recall Message vyberte príjemcov od ktorých má byť správa opätovne vyvolaná.
  4. Vyberte ľubovoľné ďalšie voľby, a potom kliknite na tlačidlo OK.