Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenia webového klienta ako vášho predvoleného poštového klienta

Webového klienta môžete nastaviť ako vášho predvoleného poštového klienta v závislosti od prehliadača, ktorý používate.

Informácie o úlohe

Zvoľte postup, ktorý zodpovedá vášmu prehliadaču.
Prehliadač Kroky
Microsoft Internet Explorer V iNotes kliknite na More > Preferences a v paneli Basics kliknite v časti Default Mail Client na Make Default.
Mozilla Firefox V prehliadači Firefox kliknite na Tools > Options > Applications. Na vyhľadávacej lište panela Applications následne zadajte mailto a v prípade potreby zmeňte hodnotu v stĺpci Actions na Use IBM Domino.
Google Chrome V prehliadači Chrome kliknite na ikonu vidlicového kľúča. Potom kliknite na Options a v paneli Basics kliknite v časti Default Browser na Make Google Chrome my default browser.
Iný prehliadač Pri nastavovaní predvoleného poštového klienta sa riaďte dokumentáciou k vášmu prehliadaču.