Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Inštalácia odberu vašej pošty

Keď inštalujete odber, inštalujete softvér na správu odberu, ktorý sa dá použiť pre váš operačný systém a lokálnu kópiu svojho poštového súboru.

Skôr ako začnete

Nastavte preferencie režimu offline, najmä preferenciu na šifrovanie lokálnej kópie vášho poštového súboru. Svoj lokálny poštový súbor nemôžete šifrovať, keď už je nainštalovaný. Ak chcete nastaviť preferencie režimu Offline, vykonajte úlohu Nastavenie preferencií pre prácu v režime offline.

Presvedčte sa, či máte lokálnu kópiu ID aplikácie Notes, alebo či je vo vašom poštovom súbore uložené najaktuálnejšie ID aplikácie Notes. Ak sa chcete uistiť, že je vo vašom poštovom súbore uložené ID, alebo ak chcete importovať nové ID, vykonajte úlohu Správa ID aplikácie Notes a hesiel.

Informácie o úlohe

V závislosti od vášho operačného systému máte k dispozícii dva rôzne nástroje na správu odberu vášho poštového súboru:

Procedúra

 1. V baneri IBM iNotes kliknite na šípku vedľa vášho mena a potom kliknite na Online > Install Subscription.
 2. Ak budete vyzvaný, aby ste nainštalovali modul plug-in DOLS (Domino Off-Line Services), kliknite na tlačidlo OK, aby sa nainštaloval.
 3. Keď budete vyzvaný, nainštalujte softvér na správu odberu pre svoj operačný systém.
 4. Keď budete vyzvaný zadajte heslo pre ID aplikácie Notes.
  Tip: Ak vami zadané heslo nebude akceptované, presvedčte sa, či máte v poštovom súbore uložené aktuálne ID aplikácie Notes.
 5. Akceptujte licenčnú zmluvu.
 6. Keď budete vyzvaný, vyberte priečinok, do ktorého nainštalujete svoju offline poštu.
 7. Ak budete vyzvaný na zadanie ID aplikácie Notes, vyhľadajte ho a vyberte.
 8. Keď budete vyzvaný, zadajte a potvrďte heslo pre webovú aplikáciu. (je to heslo pre vaše ID aplikácie Notes.)
  Poznámka: Pri inštalácii v klientovi Linux môžete dostať informačnú správu, ktorá vám oznámi koľko diskového priestoru je treba a vyzve vás skontrolovať dostupný diskový priestor v adresári /home/user. Táto správa nie je varovaním, bude vám doručená, keď softvér nedokáže stanoviť množstvo voľného diskového priestoru.

Výsledky

Ikona pracovnej plochy pre offline program a pre váš odber poštového súboru je nainštalovaná na vašej pracovnej ploche. Do režimu offline prejdete po kliknutí na ikonu offline programu. Lokálnu kópiu svojho poštového súboru môžete otvoriť kliknutím na ikonu odberu poštového súboru.

Ak ste nainštalovali produkt IBM Domino Sync Manager, pozrite si pomoc, ktorá je k dispozícii z programu na ďalšie úlohy, ktoré môžete vykonať.