Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenie preferencií pre prácu v režime offline

Keď pracujete v režime offline, pracujete s lokálnou kópiou svojho poštového súboru nazývanou odber. Offline preferencie sa vzťahujú na offline odber a prejavia sa po inštalácii offline odberu.

Informácie o úlohe

Offline preferencie musíte nastaviť pred inštaláciou offline odberu. Ak po nainštalovaní odberu zmeníte niektorú z týchto preferencií, odber musíte preinštalovať, aby sa tieto zmeny prejavili.

Procedúra

 1. V baneri IBM® iNotes kliknite na šípku vedľa vášho mena a potom kliknite na Preferences.
 2. Kliknite na Offline a vyberte ľubovoľnú z nasledujúcich volieb.
  Voľba Popis
  Include server's Domino Directory Vyberte túto voľbu ak chcete vyhľadanie adresy počas práce v režime offline. Táto voľba môže predĺžiť čas potrebný na synchronizovanie offline odberu.
  Poznámka: Táto voľba sa nezobrazí, pokiaľ váš administrátor nesprístupnil adresár, ktorý môžete uviesť do režimu offline s aktuálnym odberom.
  Compact mail file after sync Vyberte túto voľbu, aby sa váš offline poštový súbor po synchronizácii s online poštovým súborom zhustil. Zhustenie zredukuje množstvo diskového priestoru, ktorý zaberá lokálny poštový súbor. Táto voľba môže predĺžiť čas potrebný na synchronizovanie offline odberu.
  Update full-text index after sync Vyberte túto voľbu, aby sa celotextový index pre offline poštový súbor (ak nejaký existuje) aktualizoval po svojej synchronizácii s online poštovým súborom. Táto voľba môže predĺžiť čas potrebný na synchronizovanie offline odberu.
  Encrypt mail file locally Vyberte túto voľbu, ak chcete lokálnu kópiu vášho poštového súboru ochrániť pomocou šifrovania.
  Dôležité: Ak plánujete pracovať v režime offline, presvedčte sa, či ste túto preferenciu povolili ešte pred nainštalovaním offline odberu. Svoj poštový súbor nemôžete zašifrovať, keď je už odber nainštalovaný.
  Limit document attachments during sync Vyberte túto voľbu, ak chcete vynechať prílohy v prípade, že celková veľkosť prílohy bude väčšia ako 100KB. Označením tejto voľby zminimalizujete veľkosť svojej lokálnej repliky.
  Only sync documents modified in last n days Vyberte túto voľbu, ak chcete synchronizovať len dokumenty, ktoré ste vytvorili alebo upravili v rámci vami nastaveného časového rámca.