Back Forward All Topics Back Forward All Topics

O práci v režime offline

Keď nie ste pripojený k sieti, môžete pracovať so svojou poštou, kalendárom a kontaktmi IBM® iNotes v režime offline a vykonávať väčšinu online poštových úloh.

Keď pracujete v režime offline, pracujete s odberom, ktorý je lokálnou kópiou vášho poštového súboru. Tento lokálny poštový súbor môžete použiť na vykonávanie úloh, ako napríklad vytváranie správ a položiek kalendára a odpovedanie na e-mail. Správy, ktoré odošlete počas práce v režime offline sa objavia v zobrazení Sent, aj keď ste sa ešte nepripojili k svojmu poštovému serveru, aby ste odoslali a prijali novú poštu.

Keď bude znovu pracovať v režime online, lokálna kópia vašej pošty sa zosynchronizuje s vašim poštovým súborom na serveri, aby každý poštový súbor prijal najnovšie aktualizácie a zmeny z druhého poštového súboru. Po synchronizácii sa pošta, ktorú ste vytvorili a zaradili do frontu na odoslanie počas práce v režime offline, odošle. Pošta, ktorú ste prijali do serverovej kópie vášho poštového súboru, bude pridaná do lokálnej kópie vášho poštového súboru.

Presvedčte sa, či máte ID aplikácie Notes

Aby ste mohli pracovať v režime offline, musíte mať ID aplikácie IBM Notes. Podľa toho ako máte nastavené konto, už môžete mať k svojmu poštovému súboru pripojené ID aplikácie Notes (zvyčajne name.id). Ak používate aj klienta IBM Notes, váš súbor ID aplikácie Notes je zvyčajne uložený v adresári notes/data. Ak chcete zistiť, či máte ID aplikácie Notes uložené vo svojom poštovom súbore, kliknite na šípku vedľa svojho mena a vyberte Preferences. V preferenciách Security skontrolujte, či váš poštový súbor obsahuje ID aplikácie Notes. Ak neobsahuje, môžete ho naimportovať do svojho poštového súboru kliknutím na Import Notes ID.

Administrátor možno nakonfiguroval produkt IBM Domino Off-Line Services (DOLS) na dynamické vygenerovanie ID aplikácie Notes podľa momentálnej potreby. Ak si nie ste istý ohľadom ID aplikácie Notes, kontaktujte administrátora.

Nastavte offline preferencie

Offline preferencie sa použijú na lokálnu kópiu vášho poštového súboru a ovplyvnia spôsob vašej práce v režime offline. Offline preferencie nastavte skôr ako nainštalujete offline odber. Ak po nainštalovaní odberu zmeníte niektorú z týchto preferencií, odber musíte preinštalovať, aby sa tieto zmeny prejavili.
Dôležité: Ak chcete ochrániť svoju offline poštu, nezabudnite vybrať preferenciu Encrypt mail file locally. Túto preferenciu musíte nastaviť skôr ako nainštalujete odber. Svoj poštový súbor nemôžete šifrovať, keď už je odber nainštalovaný.

Ak chcete nastaviť svoje Offline preferencie, vykonajte úlohu Nastavenie preferencií pre prácu v režime offline.

Nainštalujte modul plug-in odberu

Keď ste sa uistili, že máte kópiu svojho súboru ID aplikácie Notes a že ste nastavili offline preferencie, ste pripravený na inštaláciu softvéru na správu odberu a odberu (lokálnej kópie) svojho poštového súboru. V závislosti od vášho operačného systému máte k dispozícii dva rôzne nástroje na správu odberu vášho poštového súboru:
  • Windows:IBM Domino Sync Manager
  • Linux: IBM iNotes Sync
Ak chcete nainštalovať niektorý z týchto odberov, vykonajte úlohu Inštalácia odberu vašej pošty.