Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Synchronizovanie poštového súboru po skončení práce v režime offline

Keď dokončíte prácu v režime offline a vrátite sa k práci v režime online, zosynchronizuje sa vám lokálna kópia poštového súboru s kópiou poštového súboru na serveri. Každý poštový súbor následne prijme najnovšie aktualizácie a zmeny z druhého poštového súboru. Odošle sa pošta, ktorú ste v režime offline vytvorili zaradili do frontu na odoslanie. Pošta, ktorú ste prijali v serverovej kópii svojho poštového súboru, bude pridaná do lokálnej kópie vášho poštového súboru.

Podľa vami stanového rozvrhu môžete vykonať synchronizáciu manuálne alebo môžete naplánovať automatickú synchronizáciu.
Zapamätajte si: Ak plánujete synchronizáciu, musí byť spustený vami používaný program správy odberu.

Manuálna synchronizácia

Manuálna synchronizácia sa vykonáva rovnako pri IBM Domino Sync Manager aj pri IBM iNotes Sync.

Procedúra

 1. Prihláste do aplikácie IBM iNotes, musíte byť pri tom pripojený k sieti.
 2. V baneri IBM iNotes kliknite na šípku vedľa vášho mena a potom kliknite na Online > Start Synchronization.

Plánovanie synchronizácie pomocou aplikácie IBM Domino Sync Manager

Ak aplikáciu IBM Domino Sync Manager používate v systéme Windows na prácu v režime offline a chcete nastaviť rozvrh pre automatickú synchronizáciu vašej lokálnej kópie poštového súboru so serverovou kópiou vášho poštového súboru, postupujte nasledovne. Ďalšie informácie nájdete v produktovej pomoci v aplikácii IBM Domino Sync Manager.

Procedúra

 1. Otvorte IBM Domino Sync Manager a vyberte odber svojho poštového súboru.
 2. Kliknite na Properties, a potom kliknite na kartu Schedule.
 3. Zadajte ako často sa má odber synchronizovať.
 4. Voliteľný: Vyberte Disable, ak chcete naplánovanú synchronizáciu pozdržať, alebo ak chcete zastaviť synchronizáciu, ktorá používa vami zadefinovaný rozvrh synchronizácie.
 5. Kliknite na Apply.

Výsledky

Plánovaná synchronizácia sa uskutoční len vtedy, keď bude spustenýIBM Domino. Ak aplikáciu IBM Domino Sync Manager minimalizujete, zostane ďalej spustená na pozadí a plánovaná synchronizácia sa uskutoční. Ak ju však zatvoríte, plánovaná synchronizácia sa neuskutoční.

Plánovanie synchronizácie pomocou aplikácie IBM iNotes Sync

Ak aplikáciu IBM iNotes Sync používate v systéme Linux na prácu v režime a chcete nastaviť rozvrh pre automatickú synchronizáciu vašej lokálnej kópie poštového súboru so serverovou kópiou vášho poštového súboru, postupujte nasledovne.

Procedúra

 1. Prihláste sa do aplikácie IBM iNotes.
 2. V baneri IBM iNotes kliknite na šípku vedľa vášho mena a potom kliknite na Online > Schedule.
 3. Zadajte ako často sa má odber synchronizovať.
 4. Voliteľný: Vyberte Disable, ak chcete naplánovanú synchronizáciu pozdržať, alebo ak chcete zastaviť synchronizáciu, ktorá používa vami zadefinovaný rozvrh synchronizácie.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Výsledky

Plánovaná synchronizácia sa uskutoční len vtedy, keď bude spustený IBM iNotes Sync. Ak ho však zatvoríte, plánovaná synchronizácia sa neuskutoční.