Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Riešenie problémov v režime offline v klientovi Linux

Oprávnenia vyžadované v prehliadači Mozilla Firefox

Ak chcete aplikáciu IBM® iNotes nainštalovať v režime offline, musíte mať úplné oprávnenia (read, write, execute) pre adresáre a podadresáre Mozilla Firefox. Ak prehliadač nainštaloval užívateľ root, inštalácia IBM Domino Off-Line Services (DOLS) nebude úspešná, pokiaľ nemáte úplné oprávnenie pre adresáre a podadresáre prehliadača, vrátane ľubovoľného adresára .mozilla, ktorý bude vytvorený na ceste/home/user.

Pri kliknutí na voľbu Go Offline sa nič nestane

Keď v ponuke kliknete na Online > Go Offline a nič sa nestane, presvedčte sa, či sa nasledujúce súbory nachádzajú v podadresároch, v ktorých je nainštalovaný prehliadač Mozilla Firefox:
  • Presvedčte sa, či sa v adresári /plugins nachádza súbor libnpdolctlmff. Je to offline modul plug-in, ktorý by sa mal nainštalovať pri prvom kliknutí na voľbu Go Offline.
  • Presvedčte sa, či sa v adresári /components nachádza súbor npdolctlm32.xpt. Je to offline závislý súbor, ktorý by sa mal nainštalovať pri prvom kliknutí na voľbu Go Offline.

skontrolujte, či sa v adresári /usr/tmp nachádza súbor downloading. Ak sa v adresári nachádza, odstráňte ho. Tento súbor indikuje, že v minulosti došlo k abnormálnemu ukončeniu sťahovania a že súbor nebol odstránený.

Pri kliknutí na voľbu Start Synchronization sa nič nestane

Keď v ponuke kliknete na Online > Start Synchronization a nič sa nestane, skontrolujte, či sa v adresári /usr/tmp nachádzajú súbory syncing a startsync. Ak sa niektorý z nich v adresári nachádza, vymažte ho. V minulosti došlo k abnormálnemu ukončeniu synchronizácie a súbory neboli odstránené.

Do režimu offline nemôžete prejsť pomocou ikony pracovnej plochy Offline

Ikona pracovnej plochy Lotus iNotes Offline spustí prehliadač z adresára /usr/bin. Skontrolujte, či sa súbor Firefox nachádza v adresári /usr/bin. Ak takýto súbor neexistuje, alebo ak sa pri spustení nedarí zaviesť správny prehliadač, skopírujte súbor run-mozilla.sh, ktorý sa nachádza v nainštalovanom adresári prehliadača, do adresára /usr/bin a premenujte ho na Firefox. Potom upravte obsah skriptový súboru tak, aby ukazoval na umiestnenie prehliadača. Musíte mať úplné oprávnenia (read, write, execute), aby ste mohli súbory kopírovať do adresára /usr/bin a podadresárov.

Došlo k abnormálnemu ukončeniu offline procesu

Ak došlo k abnormálnemu ukončeniu offline procesu, ako je napríklad inštalovanie, sťahovanie, synchronizovanie alebo prechod do režimu offline, možno budete musieť zrušiť zablokované procesy. Alebo môžete rebootovať svoj systém.
  • Nezabudnite odstrániť súbory offline stavu (ako napríklad downloading, synching, startsync, http, httploaded) z adresára /usr/tmp.
  • Nájdite procesy, ako napríklad udolsync, udoloff, http, mozilla a zadajte nasledujúci príkaz:

    kill -9 process id