Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Odinštalovanie aplikácie IBM iNotes Sync v systéme Linux

Ak chcete odinštalovať aplikáciu IBM® iNotes Sync v systéme Linux, odstráňte program a dočasné súbory.

Procedúra

  1. Vypnite IBM Domino Off-Line Services (DOLS).
  2. Zatvorte prehliadač.
  3. Prejdite do adresára, do ktorého ste nainštalovali aplikáciu IBM iNotes Sync. Ak ste ju napríklad nainštalovali do adresára /home/user, v príkazovom prostredí shell zadajte tento príkaz:

    cd /home/user

  4. V okne s príkazovým riadkom zadajte nasledujúci príkaz:

    ./udoluninst