Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Odinštalovanie aplikácie IBM Domino Sync Manager

Ak nebudete pracovať v režime offline, aplikáciu IBM® Domino môžete odinštalovať.

Procedúra

  1. Odhláste sa z aplikácie IBM iNotes a zatvorte prehliadač. Nezabudnite vykonať tento krok. Ak sa neodhlásite, dočasné súbory, ktoré ostatnú v pamäti cache vášho prehliadača, budete musieť odstrániť manuálne.
  2. Kliknite na Start > All Programs > Lotus Domino Sync Manager > Uninstall Lotus Domino Sync Manager.

Ako ďalej

Ak ste sa neodhlásili a prehliadač ste zatvorili pred odinštalovaním aplikácie IBM Domino Sync Manager, súbory IBM iNotes zostanú v pamäti cache vášho prehliadača. Spôsob odstránenia týchto súborov závisí od toho, ktorý prehliadač používate. Pomocou týchto všeobecných pokynov odstráňte súbory, ktoré zostali:
  1. Z histórie svojho prehliadača odstráňte dočasné súbory. Tým odstránite dočasné súbory IBM iNotes z pamäte cache svojho prehliadača.
  2. Z pamäte cache objektu svojho prehliadača odstráňte IBM Lotus iNotes 8.5 Control a LotusDRSControl Class.