Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Inštalácia riadenia prenášania

Pri prvom prihlásení do aplikácie IBM® iNotes prostredníctvom prehliadača Microsoft Internet Explorer sa zobrazí výzva na stiahnutie súčasti Upload Control od spoločnosti IBM Corporation. Upload Control sa používa len s prehliadačom Microsoft Internet Explorer.

Informácie o úlohe

Nainštalujte tento ovládací prvok kvôli zjednodušeniu vytvárania a sťahovania príloh, napríklad poskytnutím stavových riadkov alebo možnosťou výberu viacerých súborov (v závislosti od prehliadača).

Ak tento ovládací prvok nenainštalujete pri prvom použití aplikácie iNotes, voľby inštalácie sa zobrazia v Basics Preferences. Kliknite na Install.