Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Prechod do režimu offline a práca s poštou

Keď nie ste pripojený k sieti, môžete prejsť do režimu offline a vykonávať väčšinu tých istých poštových úloh ako keď ste v režime online. Pokiaľ ste v režime offline, pracujete s lokálnou kópiou vášho poštového súboru.

Skôr ako začnete

Pred prvým prechodom do režimu offline musíte vykonať úlohu Inštalácia odberu vašej pošty. Inštalácia odberu nainštaluje softvér na správu odberu aj lokálnu kópiu vášho poštového súboru.

Informácie o úlohe

Keď otvoríte offline odber v aplikácii IBM® Domino Sync Manager v klientovi Windows, ktorý je odpojený od siete, prehliadač vám môže zobraziť správu, že momentálne nie je k dispozícii žiadne internetové pripojenie. Správa obsahuje voľby Work Offline alebo Try Again. Kliknite na Try Again, ak chcete pracovať so svojim offline poštovým súborom.

Procedúra

  1. V baneri IBM iNotes kliknite na šípku vedľa vášho mena.
  2. Kliknite na Online > Go Offline. Po dokončení autentifikácie môžete pracovať vo svojom lokálnom poštovom súbore.
    Poznámka: Ak máte iné heslo pre ID aplikácie Notes a iné heslo pre prístup na Internet a používate aplikáciu IBM Domino Sync Manager, môžete byť vyzvaný, aby ste zadali svoje meno užívateľa a heslo. Ak budete vyzvaný, zadajte svoje heslo pre ID aplikácie Notes.
  3. Keď prácu v režime offline dokončíte, kliknite na Online > Go Online, aby ste mohli pracovať v režime online.

Výsledky

Počas práce v režime offline môžete vytvárať správy, položky kalendára a robiť väčšinu tých istých vecí ako pri práci v režime online. Keď odošlete e-mail, vaša správa sa zobrazí v zobrazení Sent aj vtedy, ak ste sa ešte nepripojili k svojmu poštovému serveru kvôli odoslaniu a prijatiu novej pošty. Avšak pri práci v režime offline nemôžete meniť slovníky pre kontrolu pravopisu.

Ak máte iné heslo pre ID aplikácie Notes a iné heslo pre prístup na Internet a používate aplikáciu IBM Domino Sync Manager, môžete nastaviť Synchronization Password, aby ste nemuseli po výzve zadávať meno užívateľa a heslo pre prístup k vašej offline pošte. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, otvorte IBM Domino Sync Manager, vyberte odber poštového súboru a kliknite na Properties. Kliknite na kartu Security a zadajte svoje heslo pre ID aplikácie Notes.

Ako ďalej

Vykonajte úlohu Synchronizovanie poštového súboru po skončení práce v režime offline. Pri prechode do režimu online obnovte svoj prehliadač, aby ste videli novo pridané, zmenené alebo odstránené priečinky.