Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Úvod do komponentu Embedded Experiences

Spoznajte komponent Embedded Experiences v pošte.

Čo je komponent "Embedded Experiences"?

Komponent Embedded Experiences umožňuje vývojárom aplikácií vkladať obsah zo svojich aplikácií v kontajneroch OpenSocial, ako sú miniaplikácie alebo jednoduché webové stránky. Kontajnery alebo miniaplikácie, ktoré podporujú vložený obsah, sa môžu rozhodnúť vykresliť tento obsah ako vloženú skúsenosť. Komponenty Embedded Experiences je potom možné umiestniť do e-mailov prostredníctvom štandardu MIME.

Okrem jednoduchého textu a HTML, možno do emailu priamo vložiť napríklad typy MIME pre aplikácie založené na JSON a XML. Notes Social Edition aj iNotes Social Edition podporujú komponent Embedded Experiences v elektronickej pošte.

Zobrazovanie vložených komponentov v pošte

Aby ste mohli vykresliť vložené komponenty v správach, musíte nainštalovať widget vytvorený pre miniaplikáciu alebo adresu URL, ktoré sa používajú ako vložený komponent, v paneli bočnej lišty My Widgets v klientovi Notes. Widget musí pochádzať z katalógu widgetov a musí byť schválený.

Bližšie informácie o špecifikáciách pre komponent Embedded Experiences nájdete v téme: http://opensocial-resources.googlecode.com/svn/spec/2.5/Core-Gadget.xml#Embedded-Experiences