Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Podpora OpenSocial

Táto téma obsahuje podrobnejšie informácie o widgetoch založených na miniaplikáciách OpenSocial, ktoré umožňujú vykonávať rozličné akcie a otvárať adresy URL v klientovi.

Miniaplikácie OpenSocial

Aplikácie IBM Notes a IBM iNotes podporujú zobrazovanie miniaplikácií, ktoré sú v súlade so štandardom OpenSocial. Všetky miniaplikácie, ktoré sa zobrazia v klientovi, musia mať príslušné widgety v katalógu widgetov a administrátor musí schváliť tieto widgety. Po schválení widgetov pre miniaplikácie OpenSocial ich môže administrátor zverejniť prostredníctvom politík alebo nainštalovať prostredníctvom katalógu widgetov, aby užívatelia mohli otvárať widgety miniaplikácií OpenSocial rovnako ako otvárajú iné widgety.

Podpora štandardu OpenSocial v klientovi rozširuje tieto produkty o konzistentný model webového programovania. Pre miniaplikácie OpenSocial v klientovi je k dispozícii veľká väčšina rozhraní API a funkcií. Bližšie informácie o dostupných funkciách nájdete v dokumente Špecifikácie OpenSocial.

Zoznam najdôležitejších funkcií v klientovi:
 • Klienti Notes a iNotes sú spotrebiteľmi OAuth a miniaplikácie teda môžu využívať tieto technológie na odosielanie požiadaviek do webových služieb zabezpečených technológiou OAuth.
 • Miniaplikácie OpenSocial môžu zadávať požiadavky do webových služieb prostredníctvom gadgets.io.makeRequest alebo osapi.http.* (požiadavky OAuth musia byť zadávané cez gadgets.io.makeRequest)
 • Miniaplikácie OpenSocial môžu pridávať akcie a získať aktuálny výber v klientovi
 • Miniaplikácie OpenSocial môžu otvoriť dialógové okná (modálne a nemodálne), karty a bočné lišty pomocou rozhraní gadgets.views.open* API v OpenSocial
 • Služby môžu využívať miniaplikácie OpenSocial a adresy URL na poskytovanie vložených skúseností v pošte (
  Obmedzenie: Iba klient Notes
  )
Poznámka: Klient nepodporuje všetky aspekty celej špecifikácie OpenSocial 2.0.1 - niektoré funkcie nemusia fungovať rovnako ako je popísané v špecifikáciách. Nepodporované funkcie sú:
 • Všetko v technickej špecifikácii Social Gadget, okrem osapi.people.getViewer, osapi.people.getOwner, <os:ViewerRequest> a <os:OwnerRequest>
 • Technická špecifikácia Social API Server