Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Stručná referenčná príručka vložených skúseností

Táto stručná referenčná príručka zahŕňa snímku obrazovky, ktorá ilustruje príklad vložených skúsenosti spolu s akciami, ktoré možno vykonať.

Snímka obrazovky produktu zobrazujúca rôzne oblasti zvýraznenej obrazovky

Tabuľka 1. Príklad: Vložené skúsenosti IBM Connections Files
Voľba Popis
Preview Umožňuje prezrieť v náhľade súbor v samostatnej záložke. V tomto príklade výber Preview zobrazí obraz .JPG v plnej veľkosti v samostatnej záložke.
Download Vyberte túto voľbu, ak chcete stiahnuť súbor .JPG do svojho počítača.
ikona Like(Like)/Unlike Tieto voľby použite na zvýšenie alebo zníženie hodnotenia vzorového súboru .JPG. Počet Likes sa zobrazí so súborom v súboroch programu IBM Connections.
Add a comment Umožňuje priamo komentovať vzorový súbor. Komentáre sa zobrazia so súborom v programe IBM Connections Files.
Show Original Email Výber tejto voľby zobrazí e-mailové oznámenie bez vložených skúseností. V tomto príklade bude pôvodný email obsahovať prepojenie na súbor v programe IBM Connections Files a kliknutie na prepojenie otvorí IBM Connections v prehliadači.