Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Povolenie vyhľadávania

Ak chcete povoliť funkciu vyhľadávania, musíte vytvoriť celotextový index.

Informácie o úlohe

Po tom ako povolíte vyhľadávanie, môžete vykonať celotextové vyhľadávanie v ľubovoľnej z hlavných oblastí, napríklad v pošte alebo kalendári.
Podľa toho, ako váš administrátor nastavil vyhľadávanie, vyhľadávanie sa bude vykonávať jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • S viacerými výrazmi bude zaobchádzať ako keby boli spojené operátorom AND. Vrátené dokumenty by mali všetky pojmy, ktoré však nemusia byť v poradí, v akom boli zadané.
  • S výrazmi bude zaobchádzať tak, ako keby boli uzavreté do úvodzoviek, preto by vyhľadávanie vrátilo dokumenty presne sa zhodujúce so slovami a v poradí, v akom boli zadané do poľa vyhľadávania.
Poznámka: Vytvorenie celotextového indexu môže trvať niekoľko minút.

Procedúra

  1. Kliknite na Preferences > Basics, a označte Enable full-text indexing for searching.
  2. Kliknite na tlačidlo OK.

Výsledky

Môžete vyhľadávať aj vo svojom poštovom súbore pomocou jedného z nasledujúcich parametrov. Ak chcete takto vyhľadávať, kliknite na šípku vedľa poľa vyhľadávania schránky prijatých správ, vyberte jednu z nasledujúcich volieb z rozbaľovacieho zoznamu, a do poľa vyhľadávania zadajte vyhľadávacie kritériá: