Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Inštalácia funkcie Browser Cache Management

Funkcia Browser Cache Management poskytuje bezpečnosť tým, že riadi ukladanie konkrétnych adries URL do pamäte cache, keď sa relácia IBM® iNotes ukončí.

Skôr ako začnete

Funkciu Browser Cache Management musí povoliť váš administrátor, ktorý ju už mohol nainštalovať.

Informácie o úlohe

Ak na prezeranie pošty používate Microsoft Internet Explorer, môžete nastaviť preferenciu Logout, ktorou nainštalujete funkciu Browser Cache Management, čím zlepšíte výkon a bezpečnosť svojich relácií iNotes.

Ak chcete funkciu Browser Cache Management nainštalovať alebo odinštalovať, prejdite do okna Preferences > Logout.