Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Šifrovanie a podpisovanie správ

Správy, ktoré odosielate, môžete zašifrovať a digitálne podpísať.

Skôr ako začnete

Ak chcete podpísať, čítať a posielať šifrovanú poštu, vaše ID aplikácie IBM® Notes musí byť uložené vo vašom poštovom súbore. Ak váš poštový súbor neobsahuje vaše ID aplikácie Notes, všetky voľby doručenia a nastavenia preferencií pre podpísanie a šifrovanie budú zakázané. Okrem toho, keď sa pokúsite prečítať zašifrovanú poštu, ktorá vám bola doručená, v tele správy uvidíte len varovanie, že správa je zašifrovaná. Skontrolujte správu o stave, aby ste zistili, či váš poštový súbor obsahuje súbor s ID aplikácie Notes. Ak neobsahuje, importujte svoje ID aplikácie Notes. Prejdite na Preferences > Security.

Poznámka: Vždy, keď sa zmenia prihlasovacie údaje vo vašom ID aplikácie Notes, napríklad vaše heslo, certifikáty, verejné kľúče, atď., odporúčame znova importovať vaše ID, aby ste používali najaktuálnejšiu verziu.
Príjemcovia vašej pošty potrebujú aj certifikovaný verejný kľúč Notes alebo internetový certifikát, aby ste im posielali zašifrované správy. Ak sa pokúšate zašifrovanú správu poslať príjemcovi, ktorý nemá verejný kľúč, máte dve možnosti:
 • Odoslať nešifrovanú správu.
 • Nechať ich poslať správu, ktorá je podpísaná prostredníctvom ich internetového certifikátu alebo verejného kľúča Notes. Potom, keď vám bude správa doručená, pridajte meno do vašich kontaktov. Záznam kontaktu bude obsahovať ich internetový certifikát alebo verejný kľúč Notes.

Informácie o úlohe

Šifrovanie správy zakóduje informácie tak, že si ich budú môcť prečítať len vami zadaní príjemcovia. Podpísanie správy zaručuje príjemcovi, že ste autorom správy a že nikto nemanipuloval s informáciami v nej. Toto je digitálny podpis, ktorý sa odlišuje od osobného podpisu. Digitálny podpis je zakódovaná verzia vášho podpisu.

Ak je správa zašifrovaná, vedľa mena odosielateľa sa objaví ikona visacej zámky. Ak je správa podpísaná, objaví sa ikona pečate. Ak nie je možné overiť dôveryhodnosť, alebo ak sa so správou nedovolene manipulovalo, objaví sa zlomená pečať.

Šifrovať a podpísať môžete každú správu osobitne, alebo môžete svoju poštu nakonfigurovať tak, že šifrované a podpísané budú všetky vaše správy. Ak chcete šifrovať a podpísať jednotlivé správy, v správe, ktorú práve vytvárate, ešte pred jej odoslaním označte Sign alebo Encrypt. Ak chcete šifrovať a podpísať všetky vaše poštové správy, postupujte nasledovne.

Procedúra

 1. Prejdite do Preferences > Mail > General.
 2. Vyberte Sign mail that you send a Encrypt mail that you send.
 3. (Voliteľné) Ak chcete šifrovanú poštu S/MIME poslať aj vtedy, ak certifikát príjemcu nie je dôveryhodným certifikátom, vyberte Always trust Internet certificates for S/MIME encrypted mail that you send.
  Poznámka: Ak vaše ID aplikácie Notes nie je uložené v adresári Domino Directory alebo ak bolo poškodené, môžete dostať tieto správy. Požiadajte o pomoc administrátora.
  • Error detected trying to open your encryption keys, possibly caused by data corruption.
  • Error detected trying to read your encryption keys, possibly caused by server configuration error.
  • Error detected trying to open ________ document, probably caused by data corruption. Document deleted.
  • The body of this message is encrypted. To read encrypted documents, you must import your Notes ID.