Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Správa ID aplikácie Notes a hesiel

Na spravovanie svojich internetových hesiel a hesiel pre IBM® Notes využite bezpečnostné preferencie. V závislosti od toho ako administrátor nastavil vaše poštové konto, môžete tiež odstrániť svoje ID aplikácie Notes, ak je poškodené a budete ho musieť nahradiť.

Skôr ako začnete

Pri zmene bezpečnostných preferencií musí používať HTTPS. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer alebo HTTP over SSL) je webový protokol, ktorý šifruje a dešifruje požiadavky užívateľskej stránky aj stránky, ktoré vráti webový server. Aby ste nedostávali chybové správy, na začiatku webovej adresy napíšte vo svojom prehliadači za text http písmeno s.

Informácie o úlohe

Na baneri klienta kliknite na svoje meno, kliknite na Preferences > Security a použite ľubovoľnú z dostupných volieb, ktorú potrebujete.
Poznámka: Vo väčšine prípadov vám administrátor nastaví voľby bezpečnostných preferencií, ktoré budete mať k dispozícii, s výnimkou voľby Change Internet Password.
Voľba Popis
Change Internet Password Ak chcete zmeniť heslo, ktorým sa prihlasujete do aplikácie Notes, kliknite na Change pod Change Internet Password a následne postupujte podľa inštrukcií v dialógovom okne, ktoré sa otvorí.

Kým sa zmena hesla prejaví môže uplynúť päť minút až niekoľko hodín. Všetko závisí od nastavení servera, preto sa najprv uistite, že vaše staré heslo už nefunguje a až potom začnite používať nové.

Poznámka: Musíte byť vlastníkom poštového súboru, a vaše meno musí byť zobrazené v paneli preferencií Basics.
Notes ID Info Ak váš poštový súbor obsahuje ID aplikácie Notes, kliknite na Notes ID Info a zobrazia sa informácie o vašom ID aplikácie Notes, jeho certifikáte Notes a ľubovoľných internetových certifikátoch.
  • Ak chcete vidieť informácie o svojom certifikáte Notes, kliknite na Show Details.
  • Pozrite si posledný riadok tejto tabuľky, kde nájdete informácie o používaní Manage Internet Certificates pre importovanie, exportovanie alebo odstránenie internetových certifikátov.
Import Notes ID
  1. Uistite sa, že vaše ID aplikácie Notes nemá povolené Smartcard.
  2. Kliknite na Import Notes ID.
  3. Zadajte cestu, na ktorú importujete svoje ID aplikácie Notes, a následne zadajte svoje heslo. Kliknite na tlačidlo OK.
  4. Vyhľadajte súbor s ID aplikácie Notes a po výzve zadajte heslo ID aplikácie Notes.
Delete Notes ID Ak chcete vymazať ID aplikácie Notes alebo zrušiť operáciu importu, kliknite na Delete Notes ID.
Poznámka: Táto preferencia nebude k dispozícii, pokiaľ nie je povolená vo vašom poštovom serveri.
Export Notes ID Ak plánujete používať aplikáciu Notes, exportujte svoj identifikátor.

Kliknite na Export Notes ID a súbor uložte lokálne na použitie s aplikáciou Notes. Používajte najnovšiu, aktualizovanú kópiu ID aplikácie Notes.

Poznámka: Táto preferencia nebude k dispozícii, pokiaľ nie je povolená vo vašom poštovom serveri.
Change Notes ID Password Kliknite na Change a po výzve zadajte svoje staré a nové heslo ID aplikácie Notes.
Recover your Notes ID Ak chcete obnoviť svoje ID aplikácie Notes, musíte ho synchronizovať s kópiou uloženou v bezpečnostnej schránke ID aplikácie Notes. Ak váš poštový súbor neobsahuje vaše ID aplikácie Notes, synchronizácia s bezpečnostnou schránkou ID aplikácie Notes pridá kópiu vášho ID aplikácie Notes do vášho poštového súboru. Ak chcete svoje ID synchronizovať, kliknite na Sync with Vault.
Manage Internet Certificates Ak kliknite na Notes ID Info, výsledná stránka zobrazí túto voľbu, ktorú môžete použiť na importovanie, exportovanie alebo odstránenie internetových certifikátov z vášho ID aplikácie Notes.

Ak chcete vykonať ľubovoľné z týchto úloh, kliknite na Notes ID Info > Manage Internet Certificates, a potom pokračujte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na Import, nájdite internetový certifikát (zvyčajne v súbore s príponou p12), zadajte heslo pre internetový certifikát a kliknite na tlačidlo OK.
  • Kliknite na Export, zadajte a opätovne zadajte svoje heslo pre certifikát a kliknite na tlačidlo OK. Potom kliknite na Save a vyberte umiestnenie pre súbor exportovaného certifikátu.
  • Kliknite na Delete. Ak nemáte prístup pre odstránenie internetového certifikátu, zobrazí sa chybová správa.