Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Prihlásenie do aplikácie iNotes

Keď sa prihlasujete, musíte zdať svoje meno a internetové heslo, pokiaľ ste niekomu neudelili oprávnenie vidieť váš voľný čas. V takom prípade nemusíte zadávať meno užívateľa alebo heslo. Položky vo vašej schránke prijatých správ, do ktorej povolíte verejný prístup (schôdzky, položky kalendára, atď.), si môže prečítať ktokoľvek. Avšak pri posielaní pošty alebo pri vytváraní položiek kalendára budete vyzvaný, aby ste zadali meno užívateľa a internetové heslo.

Procedúra

  1. do poľa adresy vo vašom prehliadači zadajte adresu URL pre vašu poštu IBM® iNotes.
  2. Zadajte svoje meno užívateľa a internetové heslo.
  3. Ak sa dá použiť, zadajte jedno z nasledujúcich:
    • Full mode - pre prístup k úplnej sade funkcií, vrátane pošty, kontaktov, kalendára, úloh a zápisníka.
    • Ultra-light mode - pre úplne zjednodušený režim.
  4. (Voliteľné) Označte Shared or Public Computer, ak sa prihlasujete z verejného počítača, ako napríklad v kiosku. Označením tohto políčka zamedzíte zobrazovaniu príloh.
  5. Kliknite na Log In.